Yksityissektorilla työskentelevä: yt-laki on uudistunut

Yksityissektorilla työskentelevä: yt-laki on uudistunut

Yhteistoimintalaki on uudistunut yksityissektorilla. Uudistus on tullut voimaan 1.1.2022. – Vastikään voimaan tulleen yt-lain tavoitteena on parantaa henkilöstön ja työnantajan välistä vuorovaikutusta ja luoda puitteet työyhteisön kehittämiselle, Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen kertoo. Uudistukset ovat ennemminkin rakenteellisia ja täsmentäviä lisäyksiä kuin merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Mikä siis nyt on toisin? Kokosimme keskeisiä lain kohtia. Ketä uusi yhteistoimintalaki …

Lue lisää

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset päättyvät vuoden lopussa

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin koronan takia tehdyt väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 alusta noudatetaan tavallisesti voimassa olevaa työlainsäädäntöä. Asia koskee yksityisellä sektorilla työskenteleviä. Lomautusilmoitusaika on viisi päivää ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto vähintään viisi päivää 31.12.2020 asti. Vuoden 2021 alusta lomautusilmoitusaika on jälleen normaali 14 päivää eli työnantajan on ilmoitettava työntekijälle …

Lue lisää

Yhteistoimintalain on turvattava oikeudenmukaisuus – myös valvonta on välttämätöntä

Yhteistoimintalakia uudistetaan. Nykyinen laki on koettu vaikeaselkoiseksi menettelylaiksi ja irtisanomislaiksi eikä niinkään aidoksi yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta edistäväksi laiksi. Lakia on kritisoitu siitä, että se keskittyy sanktioiden välttämiseen ja virheiden etsimiseen vuoropuhelun sijasta. Uuden lain tavoitteeksi onkin kirjattu avoimuus ja vuoropuhelun lisääminen työnantajan ja koko henkilöstön välillä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että lakiuudistus on ehdottomasti …

Lue lisää