Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa

Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään. Asetusta voidaan soveltaa mm. terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Työnantaja voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Lisäksi työnantaja voisi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen …

Lue lisää

Vuosilomalaki muuttui

Vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, ovat tulleet voimaan 1.4.2016. Lisäksi vuosilomalla sairastumiseen liittyvä omavastuu palaa takaisin. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyy vuosilomaa korkeintaan kuusi kuukautta. Vanhan lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Työntekijän sairastuessa lomansa aikana ovat kuusi ensimmäistä päivää omavastuupäiviä. Vasta sen jälkeiset sairauspäivät …

Lue lisää