Vuosilomalaki muuttui

Vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, ovat tulleet voimaan 1.4.2016. Lisäksi vuosilomalla sairastumiseen liittyvä omavastuu palaa takaisin. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyy vuosilomaa korkeintaan kuusi kuukautta. Vanhan lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Työntekijän sairastuessa lomansa aikana ovat kuusi ensimmäistä päivää omavastuupäiviä. Vasta sen jälkeiset sairauspäivät …

Lue lisää