Uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat nyt Talentian verkkosivuilla

Uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat nyt Talentian verkkosivuilla

Talentian jäseniä koskevat uudet työ- ja virkaehtosopimukset löytyvät nyt Talentian verkkosivuilta: Työ- ja virkaehtosopimukset Sopimukset ovat voimassa 2020-2022. Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana. Ne määrittävät vähimmäisehdot, jotka työnantajan on työntekijälle tai viranhaltijalle taattava. Sopimuksilla määritellään alan yksityiskohtaiset työehdot, kuten palkkaus, työajat ja vuosilomat. Luottamusmies …

Lue lisää

Osallistu Uusi KVTES – Mikä muuttuu? -webinaariin

Askarruttaako uusi KVTES? Milloin kiky poistuu? Paljonko palkat nousevat? Mitä muita uudistuksia tulee? Näihin ja moniin muihin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) kysymyksiin vastaamme Talentian järjestämässä Uusi KVTES -webinaarissa 17.6.2020. Sopimusta avaavat Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen, sopimusasiantuntija Kari Matela sekä työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa. Voit lähettää webinaarin asiantuntijoille kysymyksiä etukäteen 14.6. mennessä otsikolla ”Uusi …

Lue lisää

Suomen suurin neuvottelujärjestö JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottavat, että julkisella sektorilla työn määrän lisääminen korvauksetta on ollut väliaikainen ratkaisu. – Olemme tukeneet palkattomilla työtunneilla vientialojen kilpailukykyä. Kun kiky-tunnit ovat nyt poistuneet teknologiateollisuudesta, on epäoikeudenmukaista, että julkisrahoitteisten alojen palkansaajia vaaditaan jatkamaan talkootyötä. Julkisen sektorin palkansaajien rankaiseminen kikyn yhteydessä ja tunneista …

Lue lisää

Nyt on naisten vuoro

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että naisvaltaisten sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, sekä varhaiskasvatuksen opettajien, palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla tulee toteuttaa palkkaohjelma ja jatkaa palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin. “Tähän asti Suomen samapalkkaohjelmat ovat jääneet puheen tasolle. Nyt on tekojen aika. …

Lue lisää

Yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan sovittelu jatkuu 27.2.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan sovittelu jatkuu tänään 27.2. klo 13. Valtakunnansovittelija Minna Helle on pyytänyt, että kaikki keskustelut osapuolten välillä ovat luottamuksellisia. Talentian jäsenten osalta suurimmat kiistakysymykset liittyvät palkkaukseen ja nollasopimusten käyttöön. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuvat alalla toistaiseksi.

Lue lisää

Kuntien uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

Kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista syntyi 8.2.2018 neuvottelutulos. Sopimukset eivät ole tulleet kuitenkaan vielä voimaan, sillä neuvotteluosapuolista Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei ole hyväksynyt neuvottelutulosta. Näin toimimalla JUKO tukee vielä kesken olevaa yliopistosektorin sovittelua. Tällä välin noudatetaan vanhaa kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Uudessa sopimuksessa on esimerkiksi tilapäisiin hoitovapaisiin liittyviä muutoksia. Niitä ei kuitenkaan noudateta, ennen …

Lue lisää

Kunta-alan sopimus syntyi kivuliaasti

Kunta-alalle on syntynyt neuvottelutulos. Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2020. Palkat nousevat sopimuskaudella 3,46 prosenttia. Palkankorotus vastaa muilla aloilla tehtyjen korotusten tasoa. Tänä vuonna maksetaan 1.5. yleiskorotus, joka on 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. Neuvottelutilanne oli tiukka, ja ratkaisu syntyi vasta työtaistelun avittamana. Talentian …

Lue lisää

JUKOn tiedote: Kunta-alan ratkaisu hillitsee ansiokehityksen eriytymistä

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Kunta-alan ratkaisu hillitsee ansiokehityksen eriytymistä Kuntien palkkaratkaisu on muilla aloilla tehtyjen ratkaisujen tasoa. Se tyydyttää JUKOa ja hillitsee kunta-alan ansiokehityksen jäämistä jälkeen yksityissektorista. Tärkeää oli, että saimme sovituksi uudesta elementistä eli tuloksellisuusohjelmasta vuodelle 2019. Se ei ole ylimääräinen palkankorotus, vaan innovatiivinen avaus, joka palkitsee kunta-alan henkilöstöä venymisestä. Myös kunta-ala on osaltaan …

Lue lisää

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat huomenna

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin ja edistystä on tapahtunut. Neuvottelijat palaavat pöytään huomenna klo 17. Lisätiedot: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798 Talentian yhdistysten puheenjohtajat koolla 8.-9.2. Talentian yhdistysten puheenjohtajat ovat koolla Helsingissä 8.-9.2. Talentian hallitus kokoontui tänään ja palaa huomenna uudelleen arvioimaan neuvottelutilannetta.

Lue lisää

Työtaistelu paljasti: varhaiskasvatus pyörii työntekijöiden joustolla

Ilman työntekijöiden joustamista päiväkodit ajautuvat kaaokseen, käy ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan viime päivinä tulleista lastentarhanopettajien yhteydenotoista. Päiväkotien henkilökuntaa on nyt ollut pari päivää ylityö- ja vuorovaihtokiellossa kunta-alan sopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Yksityisellä puolella työtaistelutoimet alkavat torstaina. – Varhaiskasvatuksen arki sujuu vain, koska henkilökunta joustaa viimeiseen asti. Olemme tienneet päiväkotien kuormittuneesta tilanteesta, mutta työntekijöiden ahdinko yllätti silti, …

Lue lisää