varhaiskasvatussuunnitelma

Vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta kuuluu myös sosionomille

Talentia vaatii, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjataan selkeästi varhaiskasvatuksen sosionomin ja opettajan vastuut. Molemmilla ammattiryhmillä pitää olla yhtäläinen vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelemisesta ja toteutuksesta. Opetushallitus päivittää parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joissa lähtökohtana on uusi varhaiskasvatuslaki. Työn on tarkoitus valmistua ensi syksynä. – Sosionomien erityisosaamista ei saa nyt sivuuttaa, kuten kävi varhaiskasvatuslakia uudistettaessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista on varhaiskasvatuksen suunnitteleminen …

Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n lausunto luonnoksesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiksi 2016

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on ilolla seurannut varhaiskasvatussuunnitelman perusteluonnoksen kehittymistä. Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos on laaja kokonaisuus, jossa on käsitelty monipuolisesti varhaiskasvatuksen tehtäviä ja yleisiä tavoitteita, toimintakulttuuria, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä kehityksen ja oppimisen tukea. Toiminnan kehittämisen voimavarat tulee turvata Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat teoriassa hyvät edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle …

Lue lisää