Varhaiskasvatuksen sosionomien asiantuntemus sivuutetaan lakimuutoksessa

Varhaiskasvatuksen sosionomien asiantuntemus sivuutetaan lakimuutoksessa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pettynyt juuri hyväksyttyyn varhaiskasvatuslain muutokseen, koska siinä ei hyödynnetä täysimääräisesti varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) monialaista osaamista. Lakimuutos käsittelee lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen sekä tuen toteutusta. –  Painotimme lainvalmistelun lausuntokierroksella, että tuen tarpeen arvioinnissa tulee käyttää päiväkodin monialaista osaamista. Tehtävissä tulee hyödyntää varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) asiantuntemusta, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa …

Lue lisää

Talentia pyöreän pöydän keskustelussa: Joustavat koulutuspolut ratkaisu varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmiin on olemassa lääkkeet: palkkaus sekä joustavat koulutuspolut ja uramahdollisuudet varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille. Näin korosti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 23.11. pyöreän pöydän keskustelussa, jossa aiheena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus. Tapaamisen kutsui koolle opetusministeri Li Andersson. – Keskeistä on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja parannetaan ja edistetään alan veto- ja pitovoimatekijöitä, totesi Talentian työelämäasioiden päällikkö …

Lue lisää

Päättäjien puututtava varhaiskasvatuksen epäkohtiin

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työolosuhteisiin on puututtava viipymättä, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Varhaiskasvatuksen sosionomitaustaiset opettajat ja muut varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat esittäneet huolensa työssäjaksamisesta sekä lasten turvallisuudesta ylisuurissa ryhmissä. Vaikka varhaiskasvatuksen mitoitukseen on tullut tarkennuksia, monissa päiväkodeissa on edelleen liian vähän pätevää henkilökuntaa suhteessa lasten määrään. Talentia kääntää katseensa päättäjiin: heidän on nyt puututtava epäkohtiin ja kannettava …

Lue lisää

Talentia järjestää varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta webinaarin

Talentia toteuttaa tänä syksynä kolmen varhaiskasvatuksen webinaarin sarjan, joista viimeinen 28.10. käsittelee henkilöstömitoitusta. Elokuun alussa astui voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen. Webinaarissa selviää muun muassa, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla ja montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä. Lisäksi Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto kertoo, milloin mitoituksesta saa poiketa ja miten päiväkodin mitoitusta arvioidaan. Osallistujille maksuttoman …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa ja mitoitusta noudatettava

Montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla? Entä montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä? Elokuussa tuli voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen asiakasmitoitukseen. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä. Montako lasta saa olla ryhmässä? Päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden seitsemän yli kolmevuotiasta. Suhdeluku koskee päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä viettäviä lapsia. Lisäksi …

Lue lisää

Talentia järjestää kolme varhaiskasvatuksen webinaaria syksyllä

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu tällä hetkellä monia muutoksia. Talentia järjestää varhaiskasvatuksessa työskenteleville jäsenilleen syksyn aikana koulutuksia, joissa muutoksiin perehdytään käytännönläheisesti. Webinaarisarja käynnistyy elokuun lopussa, jolloin aiheena on varhaiskasvatuksen OVTES-siirto.  1.9. alkaen suuri joukko talentialaisia varhaiskasvatuksen opettajia siirtyy KVTES:sta OVTES-sopimukseen. Tilaisuudessa Talentian asiantuntijat kertovat, mitä muutos tarkoittaa. Ilmoittautuminen webinaariin päättyy 27.8. Syyskuussa aiheena on ilmoitusvelvollisuus. Varhaiskasvatuslakiin on lisätty …

Lue lisää

Kunnan roolia yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnassa on tarkennettava

Hallituksen on selvennettävä esitystään yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta, kehottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Nykyinen esitys jättää kunnan ja aluehallintoviraston tehtävät ja vastuun varhaiskasvatuksen valvonnasta liian epäselväksi. – On hyvä, että yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa vahvistetaan. Hallituksen esityksessä kunnan rooli ja menettelytavat valvonnassa jäävät kuitenkin epämääräisiksi, vaikka kunnan tehtävänä on valvoa yksityisiä päiväkoteja. Toivomme, että hallitus tarkentaa esitystä …

Lue lisää

Ilmoitusvelvollisuus ja mitoituksen kiristyminen vievät varhaiskasvatusta oikeaan suuntaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia uskoo, että varhaiskasvatuslain kiristykset parantavat varhaiskasvatuksen laatua. Elokuun alusta päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen tiukentuu. Lisäksi henkilöstölle tulee velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatuksessa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Epäkohtia voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatuslain tavoitteiden laiminlyönti, lapsen epäasiallinen kohtelu ja henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen lain vastaisesti. – Talentia on jo vuosien ajan vaatinut varhaiskasvatuslakiin ilmoitusvelvollisuutta, nyt …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on annettava kehotunnekasvatuksesta täydennyskoulutusta työajalla

(Väestöliiton, Talentian ja yhteistyökumppaneiden kannanotto 18.6.2021) Suositamme koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle mahdollisuutta pikaisesti osallistua työaikana kehotunnekasvatuksen täydennyskoulutukseen! Lasten ikätasoinen oikeus tietoon ja turvaan on taattava tasa-arvoisesti! Lapset ovat kehitysvaiheeseensa liittyen uteliaan kiinnostuneita kaikista asioista, myös seksuaalisuuteen liittyvistä. Pienen lapsen seksuaalisuus on etenkin oman kehon haltuunottoa, turvataitojen ja oikeuksien opettelua. Väestöliitto käyttää pienten lasten kanssa toteutettavasta seksuaalikasvatuksesta …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen tuki lapsille tulee yhtenäistää koko maassa

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja hänen perheensä tulee saada tukea ajoissa. Näin voidaan estää ongelmien paheneminen, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Talentia on antanut lausunnon varhaiskasvatuslakiin esitettävästä lisäyksestä, joka käsittelee lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, tuen toteutusta sekä sen tarpeen arviointia. Talentia kannattaa esityksen tavoitteita, joilla lapsen mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea varhaiskasvatuksessa paranee. Lakiesitys myös selkiyttää …

Lue lisää