Hyvä käytäntö -palkinto iäkkäitä auttavalle verkostomallille

Hyvä käytäntö -palkinto iäkkäitä auttavalle verkostomallille

Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli on saanut Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 9.3. Seniori-infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöverkosto tavoittaa avun tarpeessa olevat iäkkäät …

Lue lisää

Uusi vuosi toi muutoksia sosiaalihuollon lainsäädäntöön

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön on tullut muutamia muutoksia vuodenvaihteessa. Terveydenhuoltolakiin on lisätty säännös terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyöstä. Sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä sosiaalihuoltoon, jos hän arvioi potilaan tarvitsevan sieltä apua. …

Lue lisää

Laadukkaat vanhuspalvelut tarvitsevat sosiaalialan osaamista

Hallitus suunnittelee vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin muutoksia, joissa ei Talentian mukaan kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, miten sosiaalialan vanhustyön erityisosaamista voisi hyödyntää. Vanhuspalvelulaissa on asiakkaalle määritelty vastuutyöntekijä, joka auttaa asiakasta palvelujen toteuttamisessa …

Lue lisää