Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 9.11.2016

Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 9.11.2016

Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta (HE 218/2016 vp) Lausunnon keskeinen sisältö Hallituksen esitys vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijää koskevan säännöksen poistamisesta ja sen korvaamisesta sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan 42 §:n säännöksen muuttamisella sekä vanhuspalvelulain 10 §:ssä olevan kuntien …

Lue lisää

Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 15.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo Viite: STM 052:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ei pidä vanhuspalvelulain asiantuntemusta koskevan 10 §:n muutosta eikä sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan 42 §:n täydentämistä ehdotetulla tavalla riittävinä kompensoimaan vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijää koskevan …

Lue lisää