Sosiaalihuollon palvelujen laadun avaimet löytyvät resursseista, johtamisesta ja henkilöstön osallistamisesta