Vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiseen tarvitaan sosiaalihuollon ammattiosaamista

Vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiseen tarvitaan sosiaalihuollon ammattiosaamista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta on tärkeää, että vammaisten henkilöiden etuja, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan lainsäädännöllä. Talentia on antanut lausunnon vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavista säännösluonnoksista, jotka sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä on raportissaan esittänyt. Osallisuustyöryhmän säännösehdotukset vammaislainsäädäntöön ovat pääosin kannatettavia. – Vammaispalveluissa ja yleisesti sosiaalipalveluissa on keskeistä selvittää asiakkaiden toivomukset, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet. Samalla tulisi kiinnittää …

Lue lisää

Uusi vammaispalvelulaki vaikuttaa lupaavalta

Talentia on antanut lausuntonsa lakiluonnokseen, joka käsittelee vammaisuuden perusteella järjestettäviä erityispalveluita. Uuden lain on tarkoitus korvata nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Talentian mielestä lakiluonnoksessa on hienosti kautta linjan kiinnitetty huomiota lain tavoitteisiin ja siihen, miten ne voitaisiin toteuttaa. Lain tarkoituksena on parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä turvata heille hyvät palvelut. – Lakiesitys vahvistaa erinomaisesti palvelutarpeen arvion, …

Lue lisää

Vammaispalveluiden sosiaalialan ammattilaiset: Yhdenvertaisuuden toteutuminen huolena

Vammaispalveluiden parissa työtä tekevät sosiaalialan ammattilaiset haluavat laajempaa keskustelua vammaispalveluista nyt, kun vammaisten palveluita koskevaa lainsäädäntöä yhdistetään ja uudistetaan, uudistukselta vaaditaan säästöjä ja sote-uudistus muuttaa palveluiden tuottamista. Tämä selvisi Invalidiliiton ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian marraskuussa 2015 tekemästä kyselystä, johon vastasi 271 vammaisalan ammattilaista. Heistä noin kolmasosa oli sosiaalityöntekijöitä ja kaksi kolmasosaa sosionomeja, kehitysvammaistenohjaajia ja …

Lue lisää

Talentian lausunto vammaispalveluihin kohdistuvista säästöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo Lausunto selvityshenkilön ehdotuksista vammaispalveluihin kohdistuvien säästöjen toteuttamisesta Selvitysmies Kalle Könkkölä on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta esittänyt ehdotuksensa vammaispalvelujen vaihtoehtoisiksi säästöiksi vammaislainsäädännön uudistamiseen liittyen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä selvitysmiehen ehdotuksista. Palveluja kehitettävä yhdenvertaisesti Talentia kannattaa selvitysmiehen tavoin vammaislakien yhdistämistä vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi. Selvitysmiehen ehdotukset invalidivähennyksen …

Lue lisää