Avainsana: Työttömyys

Sosiaalialan korkeakoulutetut vastavalmistuneet kokevat, että heidän työtään ei arvosteta

Vaikka sosiaaliala on suosittu opiskeluala, vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat, että heidän työtään ei arvosteta riittävästi, osoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tekemä Vastavalmistuneiden urapolut 2017 -selvitys. Arvostuksen kokemiseen vaikuttaa erityisesti alan heikko palkkaus suhteessa työn kuormittavuuteen. Sosiaalityön maisterit kokevat sosionomeja (AMK) useammin, että työtä on liikaa ja työ on henkisesti kuormittavaa. Sosiaalityön maistereista 68 % ja …

Lue lisää

Akava: Tutkimus ja koulutus saavat tervetulleita lisäpanostuksia

Akava on tyytyväinen hallituksen puoliväliriihessä tekemiin työllisyyttä koskeviin päätöksiin. Hallitus on panostanut työllisyystoimien lisäksi kasvuun, innovaatioihin ja osaamiseen. Linjaukset innovaatioiden ja koulutuksen edistämiseksi ovat Akavan mielestä kannatettavia. Aiemmin tehdyt leikkaukset ja koulutuksen uudistamistarpeet edellyttävät vielä uusia resurssilisäyksiä hallituskauden loppuvaiheessa. Tarvittava rahoitus tulisi tehdä pääosin yritystukia uudelleen kohdentamalla. Innovaatiotoimintaan tehtiin merkittävät panostukset. Erityisesti Tekesille kohdennetut määrärahat …

Lue lisää

Akava: Sohva vai opinnot? – Työttömyysaikaa voitava hyödyntää osaamisen kehittämiseen

Akava vaatii, että työttömyysaika on voitava käyttää hyödyksi oman osaamisen parantamiseen. Nyt työttömyyden aikainen omaehtoinen opiskelu katsotaan liian helposti ja sattumanvaraisesti syyksi työttömyysturvan katkaisemiselle. Viranomaisilla on käsittämätön pelko, että juuri vapaampi opiskelu vie ihmisiltä työhalut. Työttömyyden aikaisen opiskelun helpottamista puitiin jo viime syksynä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämässä työllisyysryhmässä, mutta asia ei tuolloin edennyt. Nyt työttömien …

Lue lisää

Akava: Joulun hyvä uutinen – korkeakoulutettujen työttömyys on kääntynyt laskuun

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on kääntynyt pitkän kasvun jälkeen laskusuuntaan, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tilastoon perustuva Akavan työttömyyskatsaus. Korkeakoulutettuja työttömiä oli marraskuun lopussa yhteensä 46 261, kun vuosi aiemmin heitä oli 0,5 prosenttia enemmän. Kaiken kaikkiaan marraskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 307 302 eli 3,0 prosenttia vähemmän kuin marraskuussa 2015. Korkeakoulutettujen työttömyys alkoi kasvaa …

Lue lisää

Akava: Käsitys työttömien aktivoinnista jäänyt menneelle vuosituhannelle

Akava on erittäin pettynyt tapaan, jolla työttömien omaan aktiivisuuteen suhtaudutaan työllisyystyöryhmän toimeksiannossa ja raportissa. Työryhmän esittämässä mallissa ei huomioida millään tavalla työttömän omatoimista työnhakua. Myöskään opiskeluun tai osaamisen kehittämiseen ei haluta ottaa kantaa. Työttömällä on mallissa rahattomia omavastuupäiviä. Ne muuttuvat korvauspäiviksi, jos hän on ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän …

Lue lisää

Akava: Työttömien opiskelu näyttäytyy lakiesityksessä yhä hämärätoimintana

Akava toivoo kiireellisiä korjauksia hallituksen esitykseen työttömien omaehtoisesta opiskelusta. Suurin ongelma on, että työttömän opiskelu nähdään lakiesityksessä yhä mahdollisena väärinkäytösepäilynä eikä oman osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamisena. – Työttömän opiskelu tai oman osaamisen täydentäminen näyttäytyy laissa siltä, kuin se olisi jotakin puolirikollista toimintaa. Opiskelun pitäisi näyttäytyä laissa siten, että se on itsestään selvä tapa käyttää työttömyysjakso …

Lue lisää

Akava vie työttömien opiskeluoikeuden edistämisen hallituksen asettamaan työryhmään

Akava vie työttömien opiskeluoikeuden laajentamisen hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään. Akavan mielestä työttömille tulee sallia rajoitukseton opiskeluoikeus, jos he ovat samalla työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä. Työryhmän on selvitettävä syyskuun aikana kuinka työttömyysturvaa kehitetään nykyistä aktiivisempaan suuntaan. Tavoitteena on löytää keinot 10 000 uuden työpaikan saamiseksi. – Akava lähtee ilman muuta mukaan selvitystyöhön. Tehtävä on toki haasteellinen, koska …

Lue lisää

Akava: Jo sovittu työttömyysturvan leikkaus riittää – työttömien aktivointi nopeasti käyntiin

Akava vaatii hallitusta uusien leikkausten sijaan pysymään jo sovitussa työttömyysturvan leikkaamisessa, joka astuu voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Sen sijaan maan hallituksen tavoitteet työttömien aktivointitoimien edistämiseksi ovat erittäin tervetulleita ja ne on saatava nopeasti käyntiin. Hallitus on jo aiemmin päättänyt, että työttömyysturvan kestoa leikataan sadalla päivällä. Leikkaukset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Nyt hallitus on …

Lue lisää

Akava listasi vaatimukset työttömien palveluiden parantamiseksi

Akava vaatii nopeita korjauksia työttömyyden hoitoon ja työttömien kohtaamiseen TE-toimistoissa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvaa yhä, vaikka kasvunopeus onkin viime kuukausina hidastunut. Korkeakoulutettuja työttömiä oli maaliskuun lopussa yli 47 000. Kaiken kaikkiaan maaliskuun lopussa Suomessa oli 323 000 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. – TE-toimistoissa on liian vähän työntekijöitä ja …

Lue lisää