Työttömyys

Erko alkaa maksaa ennakkomaksua 22.5.2020 lukien

Työttömyyskassaan saapuneen noin seitsemänkertaisen hakemusmäärän vuoksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on ryhtynyt toimenpiteisiin nopeuttaakseen etuusmaksatusta. Erko alkaa maksaa peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. Sovitellun päivärahan hakijoille maksetaan 70 % peruspäivärahasta eli 23,34 euroa …

Lue lisää

Toimi näin, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Oletko vaarassa joutua työttömäksi tai lomautetuksi? Talentialaisten työttömyyskassa Erko ohjeistaa toimimaan näin: Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa te-palvelut.fi työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Hae ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta Erkon verkkoasioinnin kautta. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan hakemuksessa pyydetyt liitteet, myös palkkatodistus tai palkkalaskelmat. Jos sinut on lomautettu, täytä hakemus kokonaisilta …

Lue lisää

Talentialaisten työttömyyskassa Erko varautuu hakemusruuhkaan

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on ilmoittanut saaneensa 7.4.2020 mennessä yli 3000 työvoimapoliittista lausuntoa alkavista työttömyyksistä. Määrä on kymmenkertainen normaalitilanteeseen verrattuna. Hakemusten käsittelyajat Erkossa olivat maaliskuussa noin yhdeksän päivää, mutta valitettavasti käsittelyajat alkavat venyä viimeistään toukokuussa. Käsittelyssä oleva viikko näkyy Erkon verkkosivuilla www.erko.fi. Erko on varautunut käsittelyruuhkaan muun muassa hankkimalla uusia työntekijöitä. Erko kohdentaa puhelinneuvontaa 20.4.2020 alkaen …

Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutetut vastavalmistuneet kokevat, että heidän työtään ei arvosteta

Vaikka sosiaaliala on suosittu opiskeluala, vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat, että heidän työtään ei arvosteta riittävästi, osoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tekemä Vastavalmistuneiden urapolut 2017 -selvitys. Arvostuksen kokemiseen vaikuttaa erityisesti alan heikko palkkaus suhteessa työn kuormittavuuteen. Sosiaalityön maisterit kokevat sosionomeja (AMK) useammin, että työtä on liikaa ja työ on henkisesti kuormittavaa. Sosiaalityön maistereista 68 % ja …

Lue lisää

Akava: Tutkimus ja koulutus saavat tervetulleita lisäpanostuksia

Akava on tyytyväinen hallituksen puoliväliriihessä tekemiin työllisyyttä koskeviin päätöksiin. Hallitus on panostanut työllisyystoimien lisäksi kasvuun, innovaatioihin ja osaamiseen. Linjaukset innovaatioiden ja koulutuksen edistämiseksi ovat Akavan mielestä kannatettavia. Aiemmin tehdyt leikkaukset ja koulutuksen uudistamistarpeet edellyttävät vielä uusia resurssilisäyksiä hallituskauden loppuvaiheessa. Tarvittava rahoitus tulisi tehdä pääosin yritystukia uudelleen kohdentamalla. Innovaatiotoimintaan tehtiin merkittävät panostukset. Erityisesti Tekesille kohdennetut määrärahat …

Lue lisää

Akava: Sohva vai opinnot? – Työttömyysaikaa voitava hyödyntää osaamisen kehittämiseen

Akava vaatii, että työttömyysaika on voitava käyttää hyödyksi oman osaamisen parantamiseen. Nyt työttömyyden aikainen omaehtoinen opiskelu katsotaan liian helposti ja sattumanvaraisesti syyksi työttömyysturvan katkaisemiselle. Viranomaisilla on käsittämätön pelko, että juuri vapaampi opiskelu vie ihmisiltä työhalut. Työttömyyden aikaisen opiskelun helpottamista puitiin jo viime syksynä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämässä työllisyysryhmässä, mutta asia ei tuolloin edennyt. Nyt työttömien …

Lue lisää

Akava: Joulun hyvä uutinen – korkeakoulutettujen työttömyys on kääntynyt laskuun

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on kääntynyt pitkän kasvun jälkeen laskusuuntaan, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tilastoon perustuva Akavan työttömyyskatsaus. Korkeakoulutettuja työttömiä oli marraskuun lopussa yhteensä 46 261, kun vuosi aiemmin heitä oli 0,5 prosenttia enemmän. Kaiken kaikkiaan marraskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 307 302 eli 3,0 prosenttia vähemmän kuin marraskuussa 2015. Korkeakoulutettujen työttömyys alkoi kasvaa …

Lue lisää

Akava: Käsitys työttömien aktivoinnista jäänyt menneelle vuosituhannelle

Akava on erittäin pettynyt tapaan, jolla työttömien omaan aktiivisuuteen suhtaudutaan työllisyystyöryhmän toimeksiannossa ja raportissa. Työryhmän esittämässä mallissa ei huomioida millään tavalla työttömän omatoimista työnhakua. Myöskään opiskeluun tai osaamisen kehittämiseen ei haluta ottaa kantaa. Työttömällä on mallissa rahattomia omavastuupäiviä. Ne muuttuvat korvauspäiviksi, jos hän on ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän …

Lue lisää

Akava: Työttömien opiskelu näyttäytyy lakiesityksessä yhä hämärätoimintana

Akava toivoo kiireellisiä korjauksia hallituksen esitykseen työttömien omaehtoisesta opiskelusta. Suurin ongelma on, että työttömän opiskelu nähdään lakiesityksessä yhä mahdollisena väärinkäytösepäilynä eikä oman osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamisena. – Työttömän opiskelu tai oman osaamisen täydentäminen näyttäytyy laissa siltä, kuin se olisi jotakin puolirikollista toimintaa. Opiskelun pitäisi näyttäytyä laissa siten, että se on itsestään selvä tapa käyttää työttömyysjakso …

Lue lisää

Akava vie työttömien opiskeluoikeuden edistämisen hallituksen asettamaan työryhmään

Akava vie työttömien opiskeluoikeuden laajentamisen hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään. Akavan mielestä työttömille tulee sallia rajoitukseton opiskeluoikeus, jos he ovat samalla työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä. Työryhmän on selvitettävä syyskuun aikana kuinka työttömyysturvaa kehitetään nykyistä aktiivisempaan suuntaan. Tavoitteena on löytää keinot 10 000 uuden työpaikan saamiseksi. – Akava lähtee ilman muuta mukaan selvitystyöhön. Tehtävä on toki haasteellinen, koska …

Lue lisää