Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. …

Lue lisää

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskaudella 2020−2022 on toiminut työehtosopimuksen sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on ollut selvittää mahdollisuuksia edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikoilla. Työryhmän jäsenet pitävät tärkeänä, että työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevaa tietoa jaetaan suoraan työpaikoille ja näin tarjotaan eväitä hyvinvoivan ja turvallisen työpaikan luomiseen. Työryhmän jäsenet ovat tehneet yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa kuusiosaisen miniwebinaarisarjan. Videoilla …

Lue lisää

Onko sinua uhattu työssäsi? Laiton uhkaus muuttui virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi

Laittomasta uhkauksesta tuli 1.10. alkaen virallisen syytteen alainen rikos, jos henkilöä uhataan hänen työtehtäväänsä liittyen. Jatkossa syyttäjä voi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta. Talentia on puoltanut tätä lakimuutosta, sillä se parantaa sosiaalialan ammattihenkilöiden oikeusturvaa ja tätä kautta myös työturvallisuutta. Samalla se edesauttaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua laittomiin uhkauksiin. Jokaisen työpaikan tulee viestiä, että uhkailuun ja väkivaltaan on …

Lue lisää

Akava esittää etätyötä koskevia muutoksia lainsäädäntöön: työntekijälle oikeus osittaiseen etätyöhön

Etätyön yleistyminen korona-aikana on muuttanut työn tekemisen tapoja nopeasti ja etätyö on jatkossakin tärkeää työelämässämme, samoin sen yhdistäminen lähityöhön. Akava tekee ehdotuksia etätyötä koskevan lainsäädännön muutoksiksi ja painottaa niissä yhdessä sopimista, selkeitä toimintaohjeita, työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä vakuutusten tärkeyttä. – Akava esittää muun muassa, että työntekijällä on jatkossa lakisääteinen oikeus osittaiseen etätyöhön, jos se on …

Lue lisää

Työsuojeluvaalit lähestyvät – lähde ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi ja äänestä talentialaista

Tänä syksynä useilla työpaikoilla valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut. Asetu itse ehdolle, vinkkaa vaaleista kollegalle, ja kun äänestämisen aika on, anna äänesi talentialaiselle. On tärkeää, että sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työpaikoilla on alan työn erityispirteitä ja kuormitustekijöitä ymmärtävä työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt. Valittu työsuojeluvaltuutettu saa korvausta tehtävästä. Talentia ja …

Lue lisää

Työsuojeluvaalit käydään syksyllä – lähde ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi

Tänä syksynä työpaikoilla valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut. Olisitko sinä kiinnostunut tehtävästä tai onko sinulla työkaveri, joka olisi sopiva tehtävään? Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työolosuhteiden parantamisen kannalta on tärkeää, että työsuojeluvaaleissa valitaan alan tehtävät ja työn sisällöt tuntevia talentialaisia. Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa ja vievät kehittämistä ja puuttumista vaativat tilanteet työnantajan tietoon. Työsuojeluviranomaiset ja Talentia kouluttavat …

Lue lisää

Talentia kannattaa laittoman uhkauksen muuttamista virallisen syytteen alaiseksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa hallituksen esitystä siitä, että työ- tai luottamustehtäviin liittyvä laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi. Nykyisin laiton uhkaus on asianomistajarikos eli syyte voidaan yleensä nostaa vain, jos uhri sitä vaatii. Esityksen mukaan syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, opetustehtävissä ja asiakaspalvelu- …

Lue lisää