Työsopimuslaki muuttui vuodenvaihteessa

Työsopimuslaki muuttui vuodenvaihteessa

Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslakiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Oleellisimmat muutokset koskevat määräaikaista työsopimusta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta. Määräaikainen työsopimus voidaan solmia pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä Työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy.  Työsopimuslakiin lisättiin kuitenkin vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä. Työsopimus voidaan siis tehdä vuodesta …

Lue lisää

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työaikamuotoa

Työaikamuotomuutoksen voi kuitenkin tehdä ilman työntekijän suostumusta, jos työaikamuodosta ei ole sovittu kirjallisessa työsopimuksessa. Hovioikeuden päätös on muistutus täsmällisen, kirjallisen työsopimuksen tärkeydestä. Vaasan hovioikeuden käsittelyssä on ollut kaksi tapausta, jossa työnantaja on ilman työntekijän suostumusta muuttanut työntekijän työaikamuodon muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Molemmissa tapauksissa työnantaja halusi poistaa oikeuden ruokailuun työajalla. Jaksotyöaikatyömuodossa työntekijällä on oikeus ruokailla joutuisasti …

Lue lisää