Talentia ei hyväksy työntekijöiden riistoa johtajasopimuksen varjolla

Talentia ei hyväksy työntekijöiden riistoa johtajasopimuksen varjolla

Työntekijöille epäsuotuisat johtajasopimukset ovat tulleet myös sosiaalialalle. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia paheksuu työntekijöiden työsuhteen ehtojen polkemista johtajasopimusten verukkeella. – Tarjottu johtajasopimus saattaa kuulostaa hienolta etenemiseltä uralla. Mutta todellisuudessa johtajasopimuksessa piilee vaara, että henkilö menettää työehtosopimuksen turvaamat edut, sanoo Talentian työmarkkinalakimies Tiina Kinnunen. Johtajasopimukseen ei sisälly suoraan ylityökorvauksia ja lisiä Johtajasopimukseen ei kuulu ilman erillistä sopimista …

Lue lisää

Kunta-alan neuvottelut katkesivat– JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. JUKO, JHL ja Jyty (JAU) sekä KT ovat esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Muiden palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. Muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt …

Lue lisää

Työsopimuslaki muuttui vuodenvaihteessa

Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslakiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Oleellisimmat muutokset koskevat määräaikaista työsopimusta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta. Määräaikainen työsopimus voidaan solmia pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä Työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy.  Työsopimuslakiin lisättiin kuitenkin vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä. Työsopimus voidaan siis tehdä vuodesta …

Lue lisää

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työaikamuotoa

Työaikamuotomuutoksen voi kuitenkin tehdä ilman työntekijän suostumusta, jos työaikamuodosta ei ole sovittu kirjallisessa työsopimuksessa. Hovioikeuden päätös on muistutus täsmällisen, kirjallisen työsopimuksen tärkeydestä. Vaasan hovioikeuden käsittelyssä on ollut kaksi tapausta, jossa työnantaja on ilman työntekijän suostumusta muuttanut työntekijän työaikamuodon muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Molemmissa tapauksissa työnantaja halusi poistaa oikeuden ruokailuun työajalla. Jaksotyöaikatyömuodossa työntekijällä on oikeus ruokailla joutuisasti …

Lue lisää