Avointa puhetta työelämästä -webinaarisarja jatkuu 8.12.

Avointa puhetta työelämästä -webinaarisarja jatkuu 8.12.

Talentian Avointa puhetta työelämästä -webinaarisarjan toinen osa ”Kahvakuulailu ei tuo lisää jaksamista” järjestetään tiistaina 8.12. klo 17.30-19.00. Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden epäsuhta väsyttää ja voi vaarantaa terveyden. Liian usein kuormittavuutta arvioitaessa huomio kiinnitetään helposti vain päätetyöskentelyn ergonomiahaasteisiin. Todelliset kuormitustekijät löytyvät yleensä työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Auttavatko työnantajan tarjoamat ravintovalmennukset, virkistyssetelit ja unikoulu, jos kuormituksen juurisyyt paikannetaan …

Lue lisää

Sosiaalialan asiantuntijapäivät pureutuu työhyvinvointiin

Sosiaalialan asiantuntijapäivien ohjelma Tampereella on valmistunut. Ohjelmassa painottuvat tällä kertaa työhyvinvointiin ja digitaalisuuteen liittyvät teemat. – Lukuisten selvitysten mukaan sosiaalialalla työn määrä ja kuormittavuus ovat vain kasvaneet. On tärkeää, että työpaikat löytävät keinoja vähentää kuormitusta ja kiinnittävät yhä enemmän huomiota työhyvinvoinnin johtamiseen. Näihin pureudumme Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella, sanoo Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa. Teemat näkyvät …

Lue lisää

Talentia tarjoaa jäsenilleen työhyvinvoinnin webinaarisarjan  

Sosiaalialan työ on psykososiaalisesti kuormittavaa, ja kuormitus on viime vuosina lisääntynyt.  Talentian selvityksen mukaan koronan aiheuttama poikkeustilanne lisäsi etulinjassa työskentelevien sosiaalialan korkeakoulutettujen työturvallisuuteen liittyviä ongelmia, ja moni koki jääneensä yksin ilman esimiehen riittävää tukea. Samalla esihenkilöt toivat esiin kohtuuttoman suuren työmääränsä. Talentia haluaa tukea jäsentensä jaksamista tarjoamalla jäsenilleen maksuttoman työhyvinvoinnin webinaarisarjan Avointa puhetta työelämästä – kuormituksen ja haasteiden …

Lue lisää

Webinaarisarja sote-alan ammattilaisille työhyvinvoinnista, johtamisesta sekä työyhteisöjen toimivuudesta

Sote-alan ammattilaisille järjestetään kevään ja syksyn aikana webinaarisarja työhyvinvoinnista, johtamisesta ja työyhteisöjen toimivuudesta. Webinaarit järjestää SoteDialogit muutoksessa -hanke yhteistyössä KunTeko 2020 kanssa . Webinaarien teemoja ovat: Lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt 12.5. klo 9 – 10 Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla 26.5. klo 9 – 10 Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa 11.9. klo 9 – 10 Itseohjautuvuutta kotihoidossa …

Lue lisää

Auta Häiritsevä palaute -hanketta

Onko työpaikallanne tehty ohjeistusta, jonka avulla työntekijät pystyvät kohtaamaan häiritsevää palautetta sosiaalisessa mediassa? Jos on, kerro työpaikkanne toimintaohjeista TJS Opintokeskukselle. Näin autat Häiritsevä palaute -hanketta, joka tuottaa tukea ja ratkaisuja työntekijän kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Häiritsevällä palautteella tarkoitetaan tässä mediavälitteistä, henkilöön kohdistuvaa ja häiritseväksi koettua palautetta. Hankkeen toteuttajat ovat kiinnostuneita myös kuvauksista …

Lue lisää

Uusi Talentian jäsenetu antaa valmennusta hyvinvointiin

Haluatko kehittää itseäsi tai voida paremmin? Talentia tarjoaa mahdollisuuden osallistua Academy of Brainin hyvinvointia edistäviin verkkovalmennuksiin edulliseen jäsenhintaan. Vuoden jäsenyys valmennuksiin maksaa Talentian jäsenille 20 euroa (normaalihinta on 129 euroa). Academy of Brain on suomalainen yritys, jonka valmennuksista saa tukea ja eväitä muun muassa psykososiaalisen kuorman kanssa jaksamiseen, paineensietokyvyn kehittämiseen, ajankäytön hallintaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen …

Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutetut vastavalmistuneet kokevat, että heidän työtään ei arvosteta

Vaikka sosiaaliala on suosittu opiskeluala, vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut kokevat, että heidän työtään ei arvosteta riittävästi, osoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tekemä Vastavalmistuneiden urapolut 2017 -selvitys. Arvostuksen kokemiseen vaikuttaa erityisesti alan heikko palkkaus suhteessa työn kuormittavuuteen. Sosiaalityön maisterit kokevat sosionomeja (AMK) useammin, että työtä on liikaa ja työ on henkisesti kuormittavaa. Sosiaalityön maistereista 68 % ja …

Lue lisää

Talentia käynnisti taukokampanjan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on käynnistänyt kampanjan, jossa kiinnitetään huomiota työn tauottamisen tärkeyteen työhyvinvoinnin tukena. Sosiaalialan työhyvinvointikysymykset eivät kosketa ainoastaan alan työyhteisöjä ja työntekijöitä, vaan niillä on myös laajempia, joko suoria tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin. On siis tärkeää, että alan työntekijät muistavat huolehtia myös itsestään. Jo lyhyet minuutinkin mittaiset tauot auttavat jaksamaan töissä, ja …

Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK: Työterveyshuollon tuella pitempiä työuria

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat yksimielisiä siitä, että työterveyshuoltoa tarvitaan myös uudessa sote-toimintaympäristössä tukemaan työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Laadukkaasti toteutettu työterveyshuolto parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta niin yksittäisten työntekijöiden, työpaikkojen kuin kansantaloudenkin näkökulmasta. Työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen välittömät kustannukset ovat varovaisestikin arvioiden yli 10 miljardia euroa vuodessa. – Suuri osuus näistä kustannuksista voitaisiin välttää parantamalla tukea …

Lue lisää

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työn henkisestä kuormittavuudesta uusi kansantauti

Työajan riittämättömyys ja henkisen kuormituksen kasvu nousevat esiin julkisalan työhyvinvointia koettelevana tekijänä. Myös työntekijöiden määrä koetaan yleisesti riittämättömäksi. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on huolestunut työn henkisen kuormittavuuden kasvusta kunta-alalla. Lisääntynyt kuormittavuus ja kiire tulivat ilmi Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän tänään julkistamassa Julkisalan työhyvinvointia selvittäneessä tutkimuksessa. – Työpaikkojen henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tulee …

Lue lisää