Työehtosopimus

Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja kannattaa kolmikantaisen valmistelun aloittamista. Samassa yhteydessä tulisi aloittaa laajempi sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen, Akava huomauttaa. Rajariidoissa on kyse siitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitäisi soveltaa. Selvitystyön tuli kohdistua …

Lue lisää

Talentia järjestää webinaarit sote-sopimuksesta ja OVTES-siirrosta

Tiesitkö, että 1.9. alkaen suuri joukko talentialaisia siirtyy KVTES:stä uuteen sote-työehtosopimukseen ja varhaiskasvatuksen opettajat OVTES-sopimukseen? Mitä se käytännössä tarkoittaa ja mikä muuttuu? Järjestämme kaksi webinaaria, joissa saat lisätietoa muutoksista: 27.4. klo 17.30–19.00 KVTES:stä sote-sopimukseen – Mikä muuttuu? >> Ilmoittaudu tästä 4.5. klo 17.30–19.00 Varhaiskasvatuksen opettajien OVTES-siirto – Mistä on kyse? >> Ilmoittaudu tästä Webinaarit tallennetaan. …

Lue lisää

Talentia ei hyväksy työntekijöiden riistoa johtajasopimuksen varjolla

Työntekijöille epäsuotuisat johtajasopimukset ovat tulleet myös sosiaalialalle. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia paheksuu työntekijöiden työsuhteen ehtojen polkemista johtajasopimusten verukkeella. – Tarjottu johtajasopimus saattaa kuulostaa hienolta etenemiseltä uralla. Mutta todellisuudessa johtajasopimuksessa piilee vaara, että henkilö menettää työehtosopimuksen turvaamat edut, sanoo Talentian työmarkkinalakimies Tiina Kinnunen. Johtajasopimukseen ei sisälly suoraan ylityökorvauksia ja lisiä Johtajasopimukseen ei kuulu ilman erillistä sopimista …

Lue lisää

Uudet työ- ja virkaehtosopimukset ovat nyt Talentian verkkosivuilla

Talentian jäseniä koskevat uudet työ- ja virkaehtosopimukset löytyvät nyt Talentian verkkosivuilta: Työ- ja virkaehtosopimukset Sopimukset ovat voimassa 2020-2022. Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana. Ne määrittävät vähimmäisehdot, jotka työnantajan on työntekijälle tai viranhaltijalle taattava. Sopimuksilla määritellään alan yksityiskohtaiset työehdot, kuten palkkaus, työajat ja vuosilomat. Luottamusmies …

Lue lisää

Sosiaalialan palkankorotukset astuivat voimaan 1.8.

Sosiaalialan uusien työehtosopimusten mukaiset ensimmäiset palkan yleiskorotukset astuivat voimaan 1. elokuuta. Ensimmäinen kunta-alan palkankorotus elokuussa on 1,22 prosenttia, ja se tulee kaikille työntekijöille. Toinen, prosentin KVTES-yleiskorotus alkaa 1.4.2021. >> Lue lisää Yksityisen sosiaalipalvelualan elokuinen palkankorotus on 1,3 prosenttia. Toinen 1,5 prosentin palkankorotus tulee 1.7.2021. Korotukset tulevat kaikille työntekijöille. Avainta-alojen palkat nousevat 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia …

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala pyrkii saamaan sopimusratkaisun juhannukseksi

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuivat 4.6. Neuvotteluosapuolet tapaavat nyt toisiaan tiiviisti tavoitteenaan saada alalle sopimusratkaisu juhannukseksi. Neuvotteluaikoja on kuitenkin varmuuden vuoksi sovittu myös juhannuksen jälkeen. Neuvotteluissa käsiteltiin jälleen palkankorotuksia ja kiky-tuntien poistamista. Tekstikysymyksiä on vielä paljon auki, vaikka jonkinlaista lähentymistä osapuolten näkemyksissä on jo jossain määrin tapahtunut, ja viime aikoina on keskitytty keskeisimpiin kohtiin. Talentian tavoitteena …

Lue lisää

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus päättyy – neuvottelut jatkuivat tänään

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-neuvottelut jatkuivat tänään. Tällä kertaa käytiin lävitse luottamusmiessopimuksen muutostarpeita. Neuvottelut jatkuvat jälleen ylihuomenna torstaina 2.4. Yksityisen sosiaalipalveluan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.3.2020. Tämän jälkeen sovellettavaksi tulee ns. työehtosopimusten jälkivaikutus: työehtosopimuksessa sovitut työsuhde-ehdot pysyvät voimassa ja vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan niin kauan kunnes uusi työehtosopimus on saatu sovituksi. >> Seuraa sopimusneuvotteluita Talentian verkkosivuilla

Lue lisää

Palkkausjärjestelmä esillä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluita jatkettiin tänään. Neuvottelupöydässä keskusteltiin nyt palkkausjärjestelmästä, korotusvarasta ja sopimuskauden pituudesta. – Keskusteluja käytiin rakentavassa hengessä, summaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Neuvottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina 24.3. >> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Lue lisää

Talentia ja OAJ tekevät yhteistyötä kunta-alan neuvottelukierroksella 

OAJ ja Talentia ovat sopineet yhteisistä neuvottelutavoitteista ja järjestöllisestä yhteistyöstä, kun kunta-alalla neuvotellaan mm. varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien työehtosopimuksesta. Yhteistyön avulla sosionomitaustaisen opettajien ammatti varhaiskasvatuksen opettajana voidaan turvata, mikäli varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät KVTES:sta OVTESsiin.  Talentia edustaa jatkossakin varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivia sosionomitaustaisia jäseniä ja tekee palkkaedunvalvontaa heidän puolestaan. Talentia ajaa edelleen varhaiskasvatuslain muutoksia, jotta sosionomi (YAMK) -tutkinto antaisi kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtävään. Lisäksi Talentian tavoite on, …

Lue lisää

Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluista

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvotteluita oli tarkoitus jatkaa tänään 9.3. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät heti alkuunsa, kun Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos kokouksesta työnantajaliittoon kohdistuvan luottamuspulan vuoksi. ‒ Tässä kohtaa ei ollut muuta mahdollisuutta, sillä työnantajapuoli ei suostu edes neuvottelemaan palkkausjärjestelmän uudistamisesta, vaikka siitä sovittiin jo viime neuvotteluissa kaksi vuotta sitten. Me haluamme pitää sovitusta kiinni …

Lue lisää