Työaikapankki halutaan laajempaan käyttöön kunnissa

Kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen on tehty pääsopijajärjestöjen yhteisymmärryksessä lisäys, joka kannustaa työaikapankkien perustamiseen kunnissa ja kuntayhtymissä. Työaikapankilla voidaan joustavammin ottaa huomioon henkilöstön työaikatoiveita ja vastata työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteisiin, mikä lisää työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Työaikapankki nähdään myös keinona järjestää toimintaa paremmin sekä lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Mikä työaikapankki Työaikapankkiin säästetään eri työaikakorvauksia (ei liukumista …

Lue lisää