Akava kannattaa tiedonsaantioikeuksien lisäämistä lainsäädännöllä palkkatasa-arvon parantamiseksi

Akava kannattaa tiedonsaantioikeuksien lisäämistä lainsäädännöllä palkkatasa-arvon parantamiseksi

Palkka-avoimuuden lisäämistä selvittäneen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tuoreessa raportissa esitetään, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja palkkasyrjintää epäilevien työntekijöiden oikeuksia saada tietoja palkoista. Akava painottaa, että palkka-avoimuutta pitää lisätä lainsäädännöllä, jotta erityisesti palkkasyrjinnän ja perusteettomien palkkaerojen vähentämiseksi ja poistamiseksi on käytettävissä tehokkaammat keinot. – Sukupuolten väliset palkkaerot, palkkasyrjintä ja perusteettomat palkkaerot ovat sitkeä ongelma …

Lue lisää

Yhdenvertaisuutta työpaikalla – joka päivä

Työpaikoilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa vuoden jokaisena päivänä, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Pride-viikolla. – Feministisenä järjestönä haluamme korostaa, että organisaatioilla tulee olla nollatoleranssi syrjintään, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä eri asemaan. Yhdenvertaisuuslaki koskee työelämän alueella muun muassa työhönottoperusteita, työoloja, työehtoja, henkilöstökoulutusta ja uralla etenemistä. – Tasa-arvon ja …

Lue lisää

Tasa-arvosuunnitelma saatava osaksi varhaiskasvattajan arkea

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää, että tasa-arvolakiin lisätään oma pykälänsä koskemaan varhaiskasvatusta. Hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelma laadittaisiin vuosittain. Se tulisi kuitenkin liittää kiinteäksi osaksi varhaiskasvatuksessa tehtävää muuta suunnittelua ja arviointia.  Näin tasa-arvosuunnitelmasta tulisi osa varhaiskasvattajien päivittäistä työtä. Jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa, henkilöstö tarvitsee täydennyskoulutusta. –  Huomiota on kiinnitettävä myös henkilöstön rekrytointikäytäntöihin sekä työtehtävien sisältöön. Miten …

Lue lisää

Akava: Neuron kurssia voi nostaa tukemalla naisten asemaa yrityskohtaisilla ratkaisuilla

Akava muistuttaa, että naisen euron eli neuron kurssin parantaminen perhevapaita tasaamalla ja naisten työllisyysastetta parantamalla on mahdollista jo nyt työnantajan ja työntekijöiden välisellä yhteistoiminnalla ja yhteisesti sopimalla. Työnantajat voivat kannustaa isiä perhevapaiden käyttöön ja helpottaa perhevapailta paluuta. – Eikö paikallista sopimista kannattaisi edistää nimenomaan korjaamalla epäkohtia, joilla on vaikutusta työllisyysasteeseen? Työntekijät ja työnantajat voisivat yhteisesti …

Lue lisää

Akava: Naisen euron eli neuron kurssi saatava nousuun

Akava vaatii, että naisen euron kurssi on vihdoin saatava nousuun. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten ja miesten palkkaero junnaa paikallaan. Naisten kokonaisansiot ovat noin 82 prosenttia miesten kokonaisansioista. Akava on käynnistänyt palkkatasa-arvokampanjan. Neuro-nimisen kampanjan tavoitteena on herättää kaikki vaatimaan naisen euron eli neuron kurssin nostamista ja rakenteellisten ratkaisujen lisäksi muuttamaan toimintatapoja. – Neurovaluutta N€ konkretisoi sen, …

Lue lisää

Fjäder: Perhevapaajärjestelmän uudistaminen käyntiin jo tällä vaalikaudella

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii, että perhevapaajärjestelmän uudistaminen pitää aloittaa jo tällä vaalikaudella. Hän esittää, että maan hallitus tekee vuoden 2017 aikana poliittisen päätöksen vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisesta siten, että sen lähtökohtana on puhtaasti työllisyys- ja tasa-arvonäkökulma. – Kyseessä on niin suuri ja moniulotteinen uudistus, että sen valmistelu on aloitettava mahdollisimman nopeasti. Uusi perhevapaajärjestelmä on voitava toteuttaa …

Lue lisää