sote- ja maakuntauudistus

Onnistunut sote-uudistus vaatii rahaa sekä henkilöstöön että palveluihin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa oleville maakunnille on varattava riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen sote-uudistuksessa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että ihmisillä on yhdenvertainen oikeus saada palveluja asuinpaikasta riippumatta. Palveluiden tulee olla laadukkaita ja laadun toteutumista tulee valvoa. – Perustana työn onnistumiselle on se, että sote-uudistuksessa sosiaalihuollon toimintaedellytykset turvataan varaamalla palveluihin riittävät määrärahat sekä pätevä, riittävä, osaava …

Lue lisää

Kansalaisten tiedettävä millaisen soten puolesta he äänestävät

Sote kaatui, mutta seuraava hallitus jatkaa sen valmistelua. Edessä ovat taas yhdet sote-vaalit. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäen mukaan puolueiden ja ehdokkaiden pitää nyt antaa kansalaisille selkeitä vastauksia siihen, mitä sote-uudistuksella halutaan saavuttaa. – Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu ja toimivuus on kansalaisille tärkeää. Palvelujärjestelmän uudistaminen on vaativa tehtävä jo itsessään ilman, että …

Lue lisää

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa valinnanvapauslakiehdotuksesta myönteisiä puolia

Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia ry näkee lausunnossa myönteisiä puolia. Positiivisia piirteitä ovat muiden muassa valinnanvapauden vaiheistus palveluittain ja alueittain rahoituksen turvaaminen perus- ja ihmisoikeudet huomioon ottaen maakuntien oman tuotannon turvaaminen tietosuojan tarkentaminen mahdollisuus valittaa asiakassuunnitelmasta  asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin täsmentäminen EU-notifiointi alihankinnan rajoittaminen sekä ajatus pilotointien ongelmallisuudesta. Talentia palaa tarkempaan analyysiin …

Lue lisää

Sosiaalialan asiantuntemus varmistettava sote-keskusten henkilöstön ja palveluiden johtamisessa

Sote-keskuksissa tulee työskennellä maakunnan liikelaitoksen laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Järjestö oli vastikään kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perusta asiakkaan valinnanvapaudelle sosiaalihuollon palveluissa on luotu sosiaalihuoltoa, alan ammattitoimintaa ja asiakastyötä ohjaavissa laeissa. Tavoitteina ovat asiakasturvallisuus ja palvelujen laatu. Sote-uudistus ja valinnanvapaus edellyttävät nykyistä verkostomaisempaa työotetta. Eri ammattihenkilöryhmien tiivis yhteistyö on välttämätön, jotta maakunnan …

Lue lisää

Valinnanvapaudessa liikaa riskejä

Sote-integraatiota ei edistetä sillä valinnanvapausmallilla, joka on nyt lausuntokierroksella. Valmisteltu esitys on edelleen vakavasti puutteellinen erityisesti sosiaalihuollon osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja henkilöstö tulee ensin siirtää laajempien väestöpohjien maakuntiin ja varmistaa, että palvelut toimivat häiriöttä. Vasta sen jälkeen on aika pohtia valinnanvapauden toteutusta. Tavoiteltu integraatio ei Talentian arvion mukaan tule toteutumaan palveluiden tuotannossa. Epävarmalta näyttää …

Lue lisää

Sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta saa antaa vain laillistettu ammattihenkilö

Hallitus päätti viime viikolla sote-uudistuksen valinnanvapaudesta, että tulevien sote-keskusten tehtäviin jäävät sosiaalihuollosta neuvonta ja ohjaus. Talentia on tyytyväinen päätökseen. Se kuitenkin muistuttaa, että sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus ovat merkittäviä tehtäviä, joita ei voi tehdä millä tahansa koulutuksella. – Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus vaativat erityistä osaamista. Siksi on tärkeää, että tehtäviä hoitavat vain laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt, …

Lue lisää

Huomioita valinnanvapauslain uudelleen valmisteluun

» Valinnanvapauden tulee rajoittua sosiaalihuollon osalta vain sosiaalihuoltolain 6§ mukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä päihde- ja mielenterveystyön ohjaukseen ja neuvontaan. Sosiaalihuoltolaissa on täsmennettävä se, että sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa voi antaa vain sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015) määritellyt laillistetut ammattihenkilöt, sillä vain ammattitaitoinen ohjaus- ja neuvonta voi tuottaa sitä tehokkuutta, kustannussäästöjä ja palveluintegraatiota, jota uudistuksella …

Lue lisää

Malttia valinnanvapauteen

Valinnanvapaus tulee toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan maakuntauudistus, toiseksi rahoituskanavien vähentäminen ja vasta kolmannessa vaiheessa valinnanvapaus, lausui Talentia 16.6. sosiaali- ja terveysvaliokunnalle eduskunnassa. Valinnanvapauteen tulee edetä systemaattisesti siten, että laki säädetään pilottien, kokeilujen ja kattavan vaikutusarvioinnin pohjalta toimivaksi malliksi. Jos lainsäädäntö hyväksytään, uudistuksen aikataulu tulisi ehdottomasti muuttaa realistiseksi ja säätää kokeiluista lainsäädäntö. Kokeilujen ja …

Lue lisää

Sosiaalihuolto on otettava nykyistä paremmin huomioon sote- ja maakuntauudistuksessa

Talentiasta on kevään aikana käyty eduskunnassa kertomassa järjestön näkemyksiä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä. Viimeksi terveisiä vietiin pari päivää sitten eduskunnan sivistysvaliokuntaan, joka halusi kuulla Talentian näkökulmia muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä. Kuraattorin oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö Sote-uudistuksessa järjestämisvastuu kouluterveydenhuollosta siirtyy maakuntiin ja kunnille jää vastuu psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä yhteisöllisestä opiskelijahuollosta. Talentian mielestä kuraattorina …

Lue lisää

Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lainsäädännöstä 13.6.2017

Eduskunta                                                                                                                                                                                                                                              Sivistysvaliokunta  13.6.2017 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) Talentia ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä hallituksen esityksestä. Lausuntonamme esitämme seuraavaa: Oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on edistää …

Lue lisää