Uusi vuosi toi muutoksia sosiaalihuollon lainsäädäntöön

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön on tullut muutamia muutoksia vuodenvaihteessa. Terveydenhuoltolakiin on lisätty säännös terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyöstä. Sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä sosiaalihuoltoon, jos hän arvioi potilaan tarvitsevan sieltä apua. Sosiaalihuoltolaissa on täydennetty sosiaalipäivystystä koskevaa säännöstä. Sen mukaan päivystyspalvelut pitää järjestää kaiken ikäisille. Lakimuutokset ovat Talentian tavoitteiden mukaisia.  Lue lisää Sosiaalihuoltolaissa omatyöntekijän kelpoisuusvaatimukset ovat laajentuneet. …

Lue lisää