Talentian lausunto kelpoisuuslain kumoamisesta

Talentian lausunto kelpoisuuslain kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta                                                                             2.3.2016 Eduskunta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lausunto HE 14/2016 hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää sosiaalihuollon ammattihenkilölakia huomattavana edistysaskeleena sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation sekä sosiaalihuollon tehtävärakenteiden ja työnjaon selkiyttämisen näkökulmista. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin …

Lue lisää

Talentian lausunto ammattihenkilölaista

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                              15.1.2016 PL 33 00023 Valtioneuvosto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston asetuksesta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun asetuksen muuttamiseksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää sosiaalihuollon ammattihenkilölakia huomattavana edistysaskeleena sosiaalihuollon asiakkaiden …

Lue lisää