Talentian lausunto kelpoisuuslain kumoamisesta

Talentian lausunto kelpoisuuslain kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta                                                                             2.3.2016 Eduskunta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lausunto HE 14/2016 hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen …

Lue lisää

Talentian lausunto ammattihenkilölaista

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                              15.1.2016 PL 33 00023 Valtioneuvosto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista …

Lue lisää