Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaistaminen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaistaminen

Tilapäisenä toimivien koulutusvaatimukset muuttuvat ammattihenkilölain myötä. Mikäli sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisten koulutusvaatimusten täyttäviä työntekijöitä ei ole saatavilla, voi ammatissa toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan myös henkilö, jota ei ole rekisteröity sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin laissa merkityillä ehdoilla seuraavasti: Sosiaalityöntekijän ammatti Sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla tilapäisellä työntekijällä tulee olla suoritettuna hyväksytysti sosiaalityön avoimessa yliopistossa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut perus- ja aineopinnot …

Lue lisää

Talentia vastustaa ammattihenkilölain vesitystä

Sipilän hallitus haluaa väljentää kelpoisuuksia tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä toimivien kohdalla. Talentia katsoo, että esityksen mukainen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ei turvaa riittävää sosiaalityön osaamista. – Esitys on liian väljä ja voi johtaa siihen, että lähestulkoon millä tahansa ylemmällä korkeakoulututkinnolla voisi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena ilman lainkaan sosiaalityön opintoja, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. – Talentian kanta on, …

Lue lisää