Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa ja mitoitusta noudatettava

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa ja mitoitusta noudatettava

Montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla? Entä montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä? Elokuussa tuli voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen asiakasmitoitukseen. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä. Montako lasta saa olla ryhmässä? Päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden seitsemän yli kolmevuotiasta. Suhdeluku koskee päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä viettäviä lapsia. Lisäksi …

Lue lisää

Päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen heittää lapset pesuveden mukana

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmien koon kasvattaminen 21:stä 24:ään nostaa ryhmien koon yli siedettävän ylärajan. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen suurentaa ryhmien todellista kokoa vielä lisää, kun osa-aikaisten lasten määrä kasvaa. Varhaiskasvatuslaissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen käy yhä haasteellisemmaksi ja lasten suotuisa kehitys vaarantuu. Ryhmäkokojen kasvattaminen vähentää mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ja pedagogista toimintaa, huomioida lasten yksilölliset tarpeet, nostaa kiusaamisriskiä …

Lue lisää