Psykoterapeuttikoulutukseen voi edelleen hakeutua sosiaalialan korkeakoulututkinnolla

Psykoterapeuttikoulutukseen voi edelleen hakeutua sosiaalialan korkeakoulututkinnolla

Psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuus on herättänyt hämmennystä. Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksen koulutuskonsortio oli kirjannut, että hakukelpoisuuden edellytyksenä on koulutus, joka johtaa terveydenhuollon ammattiin. Kirjauksessa lukee, että ”erityistapauksessa myös muu ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto voidaan katsoa hakuperusteeksi soveltuvaksi tutkinnoksi”. Talentia selvitti asiaa ja vetosi koulutuskonsortioon, että sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet olisivat jatkossakin tervetulleita hakemaan psykoterapeuttikoulutukseen. – Kirjaus …

Lue lisää

Talentia tyrmää Helsingin kaupungin psykoterapeuttisyrjinnän

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on rajannut sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle terveys- ja päihdepalvelujen psykoterapeuttien kilpailutuksessa, vaikka itse psykoterapeuttikoulutus hyväksyttyine KELA-oikeuksineen on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan taustakoulutuksella ja saada tutkinnolle Valviran nimikesuoja. Helsinki hyväksyy nyt kilpailutukseen mukaan vain terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä rajaus syrjii sosiaalialan korkeakoulutettuja asiantuntijoita, sosionomeja …

Lue lisää