Soteuudistuksen tavoitteet ulottumattomissa ehdotetulla lakipaketilla

Talentian arvion mukaan terveys- ja hyvinvointierot eivät kavennu markkinaehtoisella, terveyden kysynnän mukaan rakentuvalla palvelujärjestelmällä ja kaventamalla julkisen sektorin roolia. Päivastoin, hallituksen esittämä malli saattaa lisätä eroja. Esitetty malli voi johtaa tilanteeseen, jossa yksilön valinnat ja vastuut ohjaavat palveluiden tuottamista tavalla, joka ei vastaa todellisiin palvelutarpeisiin. Tutkimusten mukaan heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat käyttävät tarpeisiin nähden liian …

Lue lisää