Talentia haluaa laadukasta asiakas- ja palveluohjausta vanhusten huoltoon

Talentia haluaa laadukasta asiakas- ja palveluohjausta vanhusten huoltoon

Talentia on antanut lausuntonsa vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksesta. Yleisenä kommenttina Talentia toteaa, että luonnoksessa näkyy valitettavalla tavalla järjestelmäkeskeisyys. Iäkkäät henkilöt ja toimijatahot nähdään kohteina, kun pitäisi painottaa asiakkaan osallisuutta ja henkilöstön ammatillista ja ammattieettistä osaamista. Laatusuositusluonnoksessa asiakas- ja palveluohjaus ovat keskeisessä osassa, samalla kun todetaan, että asiakas- ja palveluohjauksesta ei ole säännöksiä eikä riittävästi valtakunnallista tietoa. Talentian …

Lue lisää

Talentian hallitukselta tyrmäys valinnanvapauslakiesitykselle

Esitys on sosiaalipalvelujen näkökulmasta vakavasti puutteellinen, mikä on leimallista koko sote-uudistukselle. Valinnanvapauslainsäädännön valmistelua on jatkettava ja toimeenpanoa siirrettävä ja vaiheistettava. Valinnanvapauden laajentamispäätöksiä sosiaalipalvelujen osalta tulee edeltää pienimuotoisemmat kokeilut sekä vaikutusten arviointi henkilöstön asemaan ja asiakkaan oikeusturvaan. Valvottu, ammattitaitoinen palveluohjaus ja neuvonta keskeistä valinnanvapauden onnistumisen ja asiakasturvallisuuden kannalta Valinnanvapausjärjestelmässä erityisesti heikossa asemassa olevat tarvitsevat valintojensa tueksi …

Lue lisää