Paikallinen sopiminen

JUKO: Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt paikallisen neuvottelupyynnön samanaikaisesti lähes 400 kuntatyöpaikalla. Pyynnön myötä koronaneuvottelujen piirissä on arviolta 130 000:ta kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää palkansaajaa. Paikallisen neuvottelupyynnön kohteena ovat koronan aiheuttaman ylimääräisen työn ja vastuun korvaaminen sekä koronakuormituksen hallinta. Pyynnön jättivät jukolaiset pääluottamusmiehet työnantajilleen eri puolilla Suomea keskiviikkona kello 10. Mukana on suuria kaupunkeja ja …

Lue lisää

Yhteistoimintalain on turvattava oikeudenmukaisuus – myös valvonta on välttämätöntä

Yhteistoimintalakia uudistetaan. Nykyinen laki on koettu vaikeaselkoiseksi menettelylaiksi ja irtisanomislaiksi eikä niinkään aidoksi yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta edistäväksi laiksi. Lakia on kritisoitu siitä, että se keskittyy sanktioiden välttämiseen ja virheiden etsimiseen vuoropuhelun sijasta. Uuden lain tavoitteeksi onkin kirjattu avoimuus ja vuoropuhelun lisääminen työnantajan ja koko henkilöstön välillä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että lakiuudistus on ehdottomasti …

Lue lisää

Paikallisesti sopimalla kunnissa kikyn tavoitteita kohti

Osana työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta on sovittu siitä, että työ- ja virkaehtosopimuksia voidaan kunta-alalla tehdä myös paikallisesti. Paikallisilla sopimuksilla ei voida kuitenkaan sopia KVTES:iä heikoimmista ehdoista koskien peruspalkkaa, säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta tai sairaus- ja äitiyslomaa koskevia etuuksia. Kuntatyönantajat on yhdessä pääsopijajärjestöjen kautta laatinut uuden ohjeistuksen koskien paikallista sopimista. Paikallisen sopimuksen voi solmia työnantaja …

Lue lisää

Akava: Paikallisen sopimisen laajeneminen näkynyt jo nyt sovellusneuvotteluissa

Kilpailukykysopimus laajentaa huomattavasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytyneissä yrityksissä sekä julkisella sektorilla, Akava kiittää. Paikallinen sopiminen on näkyvissä jo nyt, kun akavalaiset sopimusalat ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimusratkaisuja. – Yli 60 prosenttia yksityisellä sektorilla tehdyistä, ylempiä toimihenkilöitä koskevista ratkaisuista on tehty siten, että työajan pidennys toteutetaan työpaikoilla sopien eli niille parhaiten sopivalla tavalla. Jos sopimukseen ei …

Lue lisää

SAK ja Akava: Paikallisen sopimisen lainsäädäntöhankkeelle annettava työrauha

SAK ja Akava ihmettelevät yrittäjäjärjestöjen pyrkimystä vääristää paikallisen sopimisen lainvalmistelua. Järjestöt edellyttävät työrauhaa parhaillaan työtään tekevälle työryhmälle. – Lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työ on kesken ja vasta valmisteluvaiheessa olevaa tekstiä ryöpytetään julkisuudessa virheellisin argumentein, järjestöt painottavat. – Tavoitteena on toteuttaa paikallisen sopimisen laajentaminen niin, että siitä hyötyvät kaikki, myös yrittäjät. Olemme lisäämässä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, emme …

Lue lisää

Akava: Hallituksen linjaus paikallisesta sopimisesta vauhdittaa neuvotteluratkaisua

Akava pitää hyvänä maan hallituksen linjausta siitä, että työ- ja virkaehtosopimusten ensisijaisuutta korostetaan paikallisessa sopimisessa. – Hallituksen linjaus edistää työmarkkinaratkaisun syntymistä voi jopa nopeuttaa neuvotteluita. Nyt paikallista sopimista voidaan aidosti edistää tavalla, joka toimii parhaiten myös käytännössä eli työpaikoilla. Lailla määrätty malli olisi jähmettänyt nykyisetkin hyvät paikallisen sopimisen käytännöt, eikä se toisi lainkaan uusia toimivia …

Lue lisää