Vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiseen tarvitaan sosiaalihuollon ammattiosaamista

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiasta on tärkeää, että vammaisten henkilöiden etuja, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan lainsäädännöllä. Talentia on antanut lausunnon vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavista säännösluonnoksista, jotka sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä on raportissaan esittänyt. Osallisuustyöryhmän säännösehdotukset vammaislainsäädäntöön ovat pääosin kannatettavia. – Vammaispalveluissa ja yleisesti sosiaalipalveluissa on keskeistä selvittää asiakkaiden toivomukset, mielipiteet ja yksilölliset tarpeet. Samalla tulisi kiinnittää …

Lue lisää