Kuraattorin pitää olla sosiaalihuollon ammattihenkilö asiakasturvallisuuden vuoksi

Talentian lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö OKM/29/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja …

Lue lisää

Talentian lausunto ammattihenkilölaista

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                              15.1.2016 PL 33 00023 Valtioneuvosto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista …

Lue lisää