Oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen suoja turvattava

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistukseen liittyviä tavoitteita, joilla on tarkoitus varmistaa, että opiskeluhuollon kirjaaminen, rekisterinpito ja salassapidon sääntely vastaisi paremmin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. – Ehdotettu uudistus on tarpeellinen, koska opiskeluhuollossa oppilaista ja opiskelijoista saattaa kertyä arkaluonteista tietoa. Tästä syystä opiskeluhuollossa tehtävän tietojen kirjaamisen ja rekisteröinnin osalta sääntelyn on oltava riittävän …

Lue lisää