Avainsana: lausunto

Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyä uudistetaan sujuvammaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, uudistaa sosiaalihuollon asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Sosiaalihuollossa käyttöoikeudet perustuvat sosieaalihuoltolakiin ja henkilöstön työtehtäviin. – Sosiaalihuollon palveluissa asiakastietojen käyttöoikeuksien antaminen edellyttää vahvaa sosiaalihuollon ymmärrystä. On tärkeää, että asiakastietojen käyttöoikeuksien antaja, eli yleensä johto, tuntee sosiaalihuollon periaatteet ja lainsäädännön. Työpaikoilla täytyy myös olla selkeät ohjeet ja toimintatapa siitä, miten käyttöoikeuksia annetaan ja …

Lue lisää

Sote-palveluiden toimivuus edellyttää kehittämishankkeita myös sosiaalihuollossa

Valtioneuvoston esittelymuistiossa sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä nostettiin esille pääsääntöisesti terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä toimia. Talentia tähdentää, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita myös sosiaalihuollon palveluissa. – Erityisesti asiakasmitoituksiin, sosiaalihuollon ammatilliseen johtamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoon tulee panostaa, jotta Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman tavoitteet toteutuvat, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto. …

Lue lisää

Talentian lausunto valtion talousarviosta ja sote-keskusten kehittämisohjelmasta

Talentia laati 24.10. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtion talousarviota ja sote-keskusten kehittämisohjelmaa. Lausunnossaan Talentia esittää, että osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisohjelmaa varataan miljoona euroa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Talentia esittää myös sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen aikaisempien leikkausten täysimääräistä palauttamista. Tutkimus- ja kehittämistoimintakokeilut tulee tehdä korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden mahdollisuus osallistua …

Lue lisää