lausunto

Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyä uudistetaan sujuvammaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, uudistaa sosiaalihuollon asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Sosiaalihuollossa käyttöoikeudet perustuvat sosieaalihuoltolakiin ja henkilöstön työtehtäviin. – Sosiaalihuollon palveluissa asiakastietojen käyttöoikeuksien antaminen edellyttää vahvaa sosiaalihuollon ymmärrystä. On tärkeää, …

Lue lisää

Sote-palveluiden toimivuus edellyttää kehittämishankkeita myös sosiaalihuollossa

Valtioneuvoston esittelymuistiossa sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä nostettiin esille pääsääntöisesti terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä toimia. Talentia tähdentää, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita myös sosiaalihuollon palveluissa. …

Lue lisää