Avainsana: Lastensuojelu

Vastavalmistuneista sosiaalialan korkeakoulutetuista yhä useampi pohtii alanvaihtoa

Vastavalmistuneista sosiaalityön maistereista 31 % ja sosionomeista (AMK) 15 % miettii alanvaihtoa, selviää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2019 -selvityksestä. Erityisesti sosiaalityön maistereiden keskuudessa halu vaihtaa alaa on kasvanut voimakkaasti – kaksi vuotta sitten vastaavassa selvityksessä sosiaalityön maistereista 14 % harkitsi lähtevänsä pois alalta. – Avovastausten perusteella syynä tähän ovat erityisesti työn kuormittavuus ja …

Lue lisää

Hallituksen on nyt lunastettava lupauksensa sosiaalialalle

Lastensuojeluun on saatava mitoitus ja sote-keskusten kehittämisohjelma aloitettava Lastensuojeluun on säädettävä pikaisesti henkilöstömitoitus, jossa yhdellä sosiaalityöntekijällä on vastuullaan korkeintaan 25 lasta, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Hallitus käsittelee parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Se on luvannut toteuttaa lastensuojelun henkilöstömitoituksen asteittain: vuonna 2022 työntekijällä olisi 35 asiakasta, hallituskauden lopulla 30. – Lastensuojelua tarvitsevilla lapsilla ei ole neljä …

Lue lisää

Talentia hallitusohjelmasta: Sosiaalihuollon merkitys on viimein ymmärretty

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen siihen, että tuleva hallitus on päättänyt vahvistaa sosiaalipalveluiden asemaa ja peruspalveluita. Nämä investoinnit tulevaisuuteen turvaavat kestävän hyvinvoinnin parantamisen, oikeudenmukaisuuden vahvistamisen ja eriarvoisuuden pysäyttämisen. – Julkisen sektorin päävastuu, sote-keskusten kehittämisohjelma ja asiakaskeskeisyyden painottaminen vaikuttavat hyvältä ja edistävät perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavuutta oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Lisäksi …

Lue lisää

Kohtuullinen asiakasmäärä välitön ratkaisu lastensuojelun kriisiin

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan STM:n tilaaman selvitystyön ensimmäinen osa lastensuojelun kuormittavuudesta on valmistunut. Kananoja ei puolla lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän lakisääteistä mitoittamista. Ammattijärjestö Talentia ry jätti selvitystyöryhmässä mitoituksesta eriävän mielipiteen. ”Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän lakisääteinen asiakasmitoitus on ainoa keino, jolla voidaan välittömästi ja konkreettisesti puuttua sosiaalityöntekijöiden kuormitukseen”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Varhainen tuki ei auta heti …

Lue lisää

Lastensuojelun ongelmia ei ratkaista pätevyysvaatimuksia väljentämällä

Kuntaliiton 1.2. julkaisema kuntatyönantajille suunnattu kysely lastensuojelun tilasta nostaa esiin monta epäkohtaa, jotka tulee ratkaista heikentämättä lastensuojelun asiakkaan oikeusturvaa ja palvelun laatua.  Suurimpia ongelmia lastensuojelussa on kohtuuton työkuorma. Tilanne on jatkunut jo vuosikymmenen ja kriisiyttänyt lastensuojelun useissa kunnissa. Tilanteen vakavuudesta ovat yhtä mieltä sekä poliitikot, työnantajat että työntekijät. Kohtuuton asiakasmäärä työntekijää kohden nousi esiin viimeksi …

Lue lisää

Lastensuojelun kuormittavuuteen haetaan ratkaisuja

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut selvitystyön, jolla etsitään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuden vähentämiseen. Selvitys tehdään osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jossa luodaan sisältöä ja rakenteita sote-uudistukseen. Selvityshenkilöksi on nimetty ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan sitova henkilöstömitoitus ja palkkauksen parantaminen helpottaisivat lastensuojelun tilannetta. Talentia on ajanut lastensuojeluun sitovaa henkilöstömitoitusta ja henkilöstöresurssien lisäämistä jo …

Lue lisää

Palkittu lastensuojelun toimintamalli antaa apua nopeasti

Espoon kaupungissa kehitetty lastensuojelun toimintamalli Ahma on saanut kansallisen sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon. Palkinto jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 15.3. Wanhassa Satamassa Helsingissä. Espoon keskuksen alueella lastensuojelun asiakas saa apua nopeasti, eikä tilanne ehdi kriisiytyä. Pari vuotta sitten kaikki oli toisin: lastensuojeluilmoituksia tuli aina vain enemmän, jolloin työntekijöiden oli vaikea noudattaa lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien asettamia määräaikoja. Espoon …

Lue lisää

Etiikkapalkinto lastensuojelun julkisuuskuvaa käsittelevälle tutkimukselle

Lastensuojelu näyttäytyy mediassa usein epäluotettavana ja mielivaltaa käyttävänä viranomaistyönä, osoittaa Merja Degerlundin pro gradu -tutkielma Lastensuojelun mediavälitteinen julkisuuskuva, joka paneutui Yleisradion ja Helsingin Sanomien kirjoituksiin. Kuva Lauri Rotko Tutkielmalle on myönnetty Talentian etiikkapalkinto. Merja Degerlundin mukaan lastensuojeluun liitetään esimerkiksi kaoottisia merkityksiä ja korostetaan sen heikkoa selviytymistä suurien työpaineiden alla ”Mediassa keskitytään usein lastensuojelun työntekijöiden virheisiin …

Lue lisää

Lastensuojelun kriisiä ei ole vakavissaan yritettykään ratkaista

Helsingin Sanomat uutisoi 11.4. Vantaan lastensuojelun olevan edelleen kriisissä valtavan työmäärän ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi. Vaikka kriisi on kestänyt vuosia, ei lastensuojelun sosiaalityön vakansseja ole lisätty helpottamaan työkuormaa, josta selvitystä odottavat sekä valvontaviranomainen että apulaisoikeusasiamies. Vantaa on toki lisännyt resursseja lapsiperheiden ongelmia ehkäiseviin palveluihin sekä sosiaaliohjauksen vakansseja lastensuojeluun, mikä on hyvä suunta, mutta samalla …

Lue lisää

Palkittu SISUKAS-tukimalli auttaa sijoitettuja lapsia koulunkäynnissä

Perhehoitoon sijoitettujen lasten syrjäytymistä ehkäisevä SISUKAS-tukimalli on saanut kansallisen sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon. Palkinto jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 16.3. Jyväskylän Paviljongissa. Lastensuojelujärjestö Pesäpuun kehittämä SISUKAS-työmalli tukee sijoitettujen lasten koulunkäyntiä. Tutkimusten mukaan sijoitetuilla lapsilla ilmenee normaalia huomattavasti enemmän vaikeuksia koulunkäynnissä. Useimmat heistä ovat lahjakkaita, mutta syystä tai toisesta koulu ei suju. SISUKAS-työskentelymallissa on tartuttu tähän ongelmaan. Mallissa …

Lue lisää