Lastensuojelu

Lastensuojeluun viimein sosiaalityöntekijämitoitus – kuntien puutteellinen valmistautuminen voi vaarantaa lasten oikeudet

Eduskunta on hyväksynyt lastensuojelun asiakasmäärän rajauksen, jota Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, lastensuojelujärjestöt ja lastensuojelun työntekijät ja asiakkaat ovat toivoneet vuosikymmeniä.  Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen.  Talentian saamien tietojen mukaan kunnissa uudistukseen on …

Lue lisää

Kuntasektorin into säästää lasten hyvinvoinnista on lähtenyt lapasesta – Lastensuojeluun saatava henkilöstömitoitus

Samaan aikaan, kun Suomessa juhlitaan lasten oikeuksien viikkoa, on tänään 18.11. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultu lausuntoja lastensuojelulain muutoksista. Lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kiittää uudistusta välttämättömän askeleena, mutta toteaa sen olevan yhä liian …

Lue lisää

Talentia vetoaa päättäjiä varmistamaan koulujen oppilashuollon kantokyvyn

Koronasaaga on jatkunut jo puolitoista vuotta, ja raskaan taakan rajoitusten sosiaalisista seurauksista kantavat lapset ja nuoret. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vetoaa päättäjiin, että ne varmistaisivat nyt mahdollisimman turvallisen syksyn niin lapsille ja nuorille kuin myös koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Koronajälkien korjaustyöstä vastuussa ovat erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Koulussa heitä edustavat kuraattorit. – Perheissä kesällä kärjistyneet ongelmat alkavat …

Lue lisää

Odotettu muutos: Lasten kanssa työskentelevän rikostaustan voi 1.8. alkaen selvittää myös lyhytaikaisissa työsuhteissa

Työnantajilla on 1.8.2021 alkaen oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta myös silloin, kun työntekijän työsuhde kestää alle kolme kuukautta. Lakimuutos auttaa suojelemaan lapsia entistä paremmin ja parantaa lasten oikeuksia, kiittää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. – Laki ennaltaehkäisee ja suojelee lapsia hyväksikäytöltä. On hyvä, että lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, etteivät lasten kanssa pääse työskentelemään henkilöt, jotka on …

Lue lisää

Lastensuojelun asiakasmäärässä tähdättävä 25 lapseen – lasten ja työntekijöiden turvallisuus etusijalla

Lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän lapsimäärää ollaan rajaamassa enintään 30 lapseen tai nuoreen. Suunnitellun lakimuutoksen suunta on oikea, kiittää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Talentia on antanut lausunnon hallituksen lastensuojelulain muutosesityksestä. Ehdotuksen mukaan lastensuojelun asiakasmitoitus olisi 35 lasta sosiaalityöntekijää kohden vuoden 2022 alusta ja 30 lasta vuoden 2023 alusta. Nykyisin työntekijällä voi olla jopa 60–80 lasta asiakkaana. Talentian mielestä …

Lue lisää

Talentia tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa

Sosionomi Mira Fager-Pintilä on kertonut avoimesti sosiaalisessa mediassa väkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut toimiessaan lastensuojelulaitoksen ohjaajana. Työssään Mira on mm. saanut lievän aivotärähdyksen, joutunut tikattavaksi ja häntä on potkittu ja pahoinpidelty monella tavalla. Facebook-julkaisussaan Mira on jakanut useita kuvia ruhjotusta vartalostaan. ”Mä en äkkiseltään keksi mitään muuta ammattiryhmää, mikä kohtaisi yhtä paljon väkivaltaa tai ainakaan …

Lue lisää

Lapsen vuoksi – lastensuojelun laitoshoidon onnistuminen edellyttää työntekijöiden pysyvyyttä

Lapsella on oikeus pysyviin ihmissuhteisiin, myös sijaishuollossa. Kun työntekijät vaihtuvat usein, ei luottamusta lapsen ja aikuisen välille ehdi syntyä. Lastensuojelun laitoshoidon työntekijät pitävät työtään palkitsevana ja merkityksellisenä, mutta myös haastavana, kuormittavana ja vaarallisena. Jopa 74 % on harkinnut työpaikan vaihtoa. Työntekijöiden pysyvyyttä voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja työolosuhteita parantamalla. Lastensuojelun sijaishuollossa elävien lasten ja nuorten näkökulmasta sijoituksen onnistumisen …

Lue lisää

Lapsia suojellaan yhteistyössä – kouluilla tärkeä rooli

Yhteinen lasten suojelu vaatii koulun ja lastensuojelun työntekijöiltä entistä tiiviimpää yhteydenpitoa, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Opettajien sekä muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisimman matalalla kynnyksellä otettava yhteyttä lastensuojeluun, jos lapsesta herää huoli. – Lapsen kannalta on tärkeää, että ammattilaiset pystyvät riittävän varhain arvioimaan hänen tilanteensa ja palveluntarpeensa. Tämän vuoksi kynnystä lastensuojeluilmoituksen …

Lue lisää

Talentia tyrmistynyt: Lastensuojelun asiakasmääriä ei olla rajaamassa suunnitelmien mukaan

Hallitus on sivuuttamassa tavoitteensa lastensuojelun asiakasmitoituksen portaittaisesta rajaamisesta. Alun perin hallitusohjelmaan oli kirjattu, että vuodesta 2022 sosiaalityöntekijällä olisi vastuullaan enintään 35 lasta ja lopulta vuodesta 2024 alkaen 30 lasta. Uudessa lakiehdotuksessa on enää maininta vain 35 lapsen enimmäismäärästä. Samaan aikaan hallitus tuo lastensuojelulakiin runsaasti uusia lisätehtäviä lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, mikä lisää työn vaativuutta ja työpainetta entisestään. …

Lue lisää

Lapsella on oikeus pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin myös lastensuojelussa

Lapsilla ja nuorilla on oikeus pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin myös lastensuojelun avohuollossa ja lastensuojelulaitoksissa, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020. – Luottamuksen rakentuminen lapsen ja aikuisen välillä vaatii aikaa ja tilaa. Lapset ja nuoret saattavat myös vaistota, jos työntekijät eivät voi hyvin työssään tai he ovat kiireisiä. Siksi on tärkeää, että lastensuojelussa henkilöstön jaksamisesta …

Lue lisää