Talentia järjestää sosiaalialan ammattilaisille turvallisesta lääkehoidosta webinaarin

Talentia järjestää yhdessä Fimean ja Valviran kanssa webinaarin turvallisesta lääkehoidosta 30.9.  Teemakoulutus on tarkoitettu sosiaalialan ammattihenkilöille, joiden koulutukseen lääkehoito ei sisälly ja joille se on usein tehtäväalueenakin vieras. Alan ammattilaiset saattavat joutua osallistumaan lääkehoitoon esimerkiksi sosiaalihuollon tehtävissä laitoksissa ja asumisyksiköissä sekä varhaiskasvatuksessa. Työnantajat voivat edellyttää mm. henkilöstön tehtäväkierron tai työvuorojärjestelyjen vuoksi, että lääkehoito-osaamista olisi. Talentialaisille …

Lue lisää