Nyt on naisten vuoro

Nyt on naisten vuoro

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että naisvaltaisten sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, sekä varhaiskasvatuksen opettajien, palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla tulee toteuttaa palkkaohjelma ja jatkaa palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin. “Tähän asti Suomen samapalkkaohjelmat ovat jääneet puheen tasolle. Nyt on tekojen aika. …

Lue lisää

KVTES:n yleiskorotukset voimaan huhtikuun alusta

Kaikki Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevat työntekijät saavat 1.4.2019 alkaen 1 %:n palkankorotuksen. Korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin. Sellaisessa 2 – 6 viikon työaikajaksossa, johon sisältyy päivämäärä 1.4.2019, korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan jakson alusta alkaen riippumatta työaikamuodosta. Tätä pidemmissä työaikajaksoissa yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan 1.4.2019 lukien. Palkkakuitista kannattaa tarkistaa, että …

Lue lisää

Kertaerä tulossa – kenelle se kuuluu?

KVTES:n piirissä olevat saavat tammikuussa 2019 kertaerän, mikäli palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään on ollut voimassa 3.9.-18.11.2018 välisenä aikana ja ko. ajanjaksolle osuu vähintään yksi palkallinen päivä. Palvelussuhteen ei tarvitse olla voimassa enää tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 % työntekijän marraskuussa 2018 maksettavasta varsinaisesta palkasta. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko …

Lue lisää

Sosiaalityöntekijöiden työaikaan pidennys ja raja ylityölle – katso myös webinaari

Uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sosiaalityöntekijöillä on jatkossa vuorokautinen ylityöraja. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden ja muiden KVTES:n työaikaluvun pykälään 10 kuuluvien ammattiryhmien työaika piteni 37,5 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa 7.5.2018. Työajan pidentyminen korvataan maksamalla toukokuusta alkaen 2,4 prosentin palkankorotus. >> Lue lisää Talentia-lehden verkkosivuilta >> Katso aiheesta webinaari (1h) Uutista päivitetty 28.5.2018: Lisätty linkki webinaariin …

Lue lisää

Tuntuva työajan pidennys torjuttiin, muutos tuo parannusta palkkoihin

Osana kuntasektorin sopimusta pidennettiin sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliterapeuttien ja koulukuraattorien työaikaa 9 minuutilla päivässä. Tämä ryhmä on aiemmin kuulunut 37,5 tunnin työaikaa tekeviin. Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4 %:n palkankorotuksella.   Miksi tähän päädyttiin? Kuntatyönantajat ilmoitti, ettei se ota enää 37,5 tunnin työaikamuotoa kahden vuoden päästä tulevien maakuntien sopimuksiin. KT esitti eräiden asiantuntijoiden, mukaan lukien sosiaalityöntekijät, sosiaaliterapeutit ja …

Lue lisää

Työvoittona yleisen tason mukainen palkkaratkaisu kuntiin

Talentian hallitus sai 9.2.2018 selonteon kunta-alan neuvotteluratkaisusta. Neuvottelutuloksen neuvottelivat JUKO, Tehy, Super, JHL ja JYTY. Palkkaratkaisu on samaa tasoa muiden alojen kanssa. Lisäksi tuli 2019 maksettava noin 260 euron kertaerä. Sopimuksella ei tehty korjauksia yhdenkään ammattiryhmän palkkatasoon eikä päätetty palkkaohjelmasta. Palkkaratkaisu on Talentian näkökulmasta korkeintaan tyydyttävä. Talentialla ei ollut omaa neuvottelijaa kunta-alan pöydässä, vaan järjestöä …

Lue lisää

Kunta-alan sopimus syntyi kivuliaasti

Kunta-alalle on syntynyt neuvottelutulos. Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2020. Palkat nousevat sopimuskaudella 3,46 prosenttia. Palkankorotus vastaa muilla aloilla tehtyjen korotusten tasoa. Tänä vuonna maksetaan 1.5. yleiskorotus, joka on 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. Neuvottelutilanne oli tiukka, ja ratkaisu syntyi vasta työtaistelun avittamana. Talentian …

Lue lisää

JUKOn tiedote: Kunta-alan ratkaisu hillitsee ansiokehityksen eriytymistä

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Kunta-alan ratkaisu hillitsee ansiokehityksen eriytymistä Kuntien palkkaratkaisu on muilla aloilla tehtyjen ratkaisujen tasoa. Se tyydyttää JUKOa ja hillitsee kunta-alan ansiokehityksen jäämistä jälkeen yksityissektorista. Tärkeää oli, että saimme sovituksi uudesta elementistä eli tuloksellisuusohjelmasta vuodelle 2019. Se ei ole ylimääräinen palkankorotus, vaan innovatiivinen avaus, joka palkitsee kunta-alan henkilöstöä venymisestä. Myös kunta-ala on osaltaan …

Lue lisää

Kunta-alan neuvotteluissa esillä työnantajan tavoitteet

Kunta-alan pääsopijapuolet käsittelivät 9.1. neuvotteluissa lähinnä KT Kuntatyönantajien tavoitteita. Työnantaja tavoittelee kahden vuoden ja kolmen kuukauden sopimuskautta, jolloin se alkaisi 1.2.2018 ja päättyisi 30.4.2020. KT hakee merkittäviä paikallisia järjestelyeriä. JUKO ja muut pääsopijat suhtautuvat järjestelyeriin varauksellisesti. Yleiskorotuksen tulisi KT:n, kuten myös JUKOn mielestä olla prosentuaalinen. Kuntatyönantaja haluaisi laajentaa myös paikallista sopimista ja poistaa sopimuksista sen …

Lue lisää

Tavoitteet esillä sopimusneuvotteluissa

Neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat jatkuneet. Kunta-alan osapuolet kokoontuivat 13.12. ja täsmensivät tavoitteitaan. Puhetta oli muun muassa sopimuskauden pituudesta. Tekstitavoitteista ei vielä keskusteltu. Kunta-alan seuraava neuvottelutapaaminen on 9.1. Neuvotteluja on käyty myös kirkon, valtion, yliopistojen ja AVAINTAn aloilla. Tapaamisissa on käsitelty osapuolten alustavia neuvottelutavoitteita ja sovittu tulevia neuvottelutapaamisia. Neuvottelut tiivistyvät vuodenvaihteen jälkeen kaikilla sektoreilla. …

Lue lisää