Lapsella tulee olla oikeus sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluihin koulussa

Lapsella tulee olla oikeus sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluihin koulussa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää lapsen edun kannalta erittäin ongelmallisena sitä, että viime talven oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosten myötä kuraattorin ei enää tarvitse olla sosiaalihuollon ammattihenkilö eli sosionomi tai sosiaalityöntekijä. Uudistuksen myötä kuraattorina voi toimia myös korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on lisäksi sosiaalialan aineopinnot tai kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Työelämässä on esiintynyt …

Lue lisää

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsittely kertoo piittaamattomuudesta lasten ja nuorten yhdenvertaisia palveluita ja sosiaalialan ammattilaisia kohtaan

Eduskunta on päätöksellään romuttamassa vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain. Talentian odottaa maan hallitukselta uutta ja asianmukaisesti valmisteltua esitystä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säädettiin, koska ylimmät laillisuusvalvojat olivat toistuvasti kiinnittäneet huomiota oppilashuollon puutteisiin. Oikeuskanslerin päätöksessä vuodelta 2012 todettiin, että oppilashuollon vuosikausia jatkunut epätyydyttävä tilanne oli perusoikeusnäkökulmasta – erityisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta – kestämätön, ja että …

Lue lisää

Kuraattorien kelpoisuutta ei saa väljentää

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ollaan uudistamassa ja samalla esitetään, että kuraattorin tehtävään riittäisi soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot. Talentian mielestä opiskelijahuoltopalvelujen laadun, sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja oppilashuoltolain tavoitteiden turvaamiseksi kuraattorin tulisi aina olla sosiaalihuollon ammattihenkilö, eli sosiaalityöntekijä tai sosionomi. ”Mielestämme on lapsen edun mukaista, että hän saa tarvittaessa koulussa laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluja. Se …

Lue lisää

Talentian lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö OKM/29/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esityksen keskeinen sisältö: Esitys liittyy hallitusohjelman linjaukseen koskien kuntien …

Lue lisää