Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää, että ammattikorkeakouluista valmistuvien laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävänimikkeet yhtenäistetään virka- ja työehtosopimusten palkkausmääräyksissä ja sen myötä käytännön työelämässä sosionomiksi, geronomiksi ja kuntoutuksen ohjaajaksi vastaamaan sosiaalihuollon ammattihenkilölakia. Tällä hetkellä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeiden kirjo on hyvin laaja, ja työelämässä käytössä on arvioiden mukaan noin 100 erilaista nimikettä, joista useimmat ovat ohjaaja-päätteisiä. Sosiaalityöntekijöiden …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Yksi keskeisistä muutoksista on se, että kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat jättää hakemuksensa heti lain tultua voimaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajalla säilyy oikeus toimia tehtävässään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen. Oikeus säilyy myös siinä …

Lue lisää

Kuntoutuksen uudistaminen

8.5.2017 Kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuus 9.5.2017 Talentia kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään kuntoutuksen uudistamiskomitealle. Yhdenvertaisuus, kustannustehokkuus, ohjattavuus, selkeys ja asiakaslähtöisyys ovat kannatettavia tavoitteita kuntoutusjärjestelmän kattavalle uudistamiselle. Talentia toivoo kuntoutuksen uudistamiskomitean kiinnittävän työssään huomiota erityisesti seuraaviin sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten ja kuntoutusasiakkaiden kannalta keskeisiin kysymyksiin. Kuntoutus sote-rakenteissa Osa kuntoutuspalveluista on valinnanvapauden piirissä, osa asiakassetelillä hankittavia: – Missä kuntoutuksen asiantuntijat …

Lue lisää

Kuntoutuksen ohjaajia tullaan esittämään ammattihenkilölakiin – laillistusta ei kannata vielä hakea

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo esittää, että kuntoutuksen ohjaajat sisällytettäisiin ammattihenkilölainsäädäntöön. Esitys asiasta on tarkoitus antaa vuoden 2017 alkupuolella. Asiasta uutisoi Valvira. Valviran uutisen mukaan kuntoutuksen ohjaajilta on jo tullut hakemuksia, että he saisivat sosionomin ammatin laillistuksen. Hakemuksia ei kannata lähettää, sillä niitä ei voida vielä nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan käsitellä. Tällä hetkellä kuntoutuksen ohjaajat …

Lue lisää