Vaikutetaan yhdessä kuntavaaleissa

Talentian kuntavaalitavoitteet on julkistettu. Ehdolla oleville jäsenille tarjotaan mahdollisuutta kertoa itsestään Talentian verkkosivuilla. Talentia uskoo, että hyvinvoiva kunta kannattaa. Järjestön kuntavaalitavoitteissa nostetaan esille sosiaalialan, varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon työolot ja mitoitus sekä muistutetaan työntekijöiden osaamisen ja koulutuksen tärkeydestä. Ehkäisevät palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja kuraattoripalvelut on myös turvattava. Lisäksi sote-uudistukseen valmistautuminen ei Talentian mielestä saa pysäyttää sosiaalipalvelujen …

Lue lisää