Talentia tyrmää Helsingin kaupungin psykoterapeuttisyrjinnän

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on rajannut sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle terveys- ja päihdepalvelujen psykoterapeuttien kilpailutuksessa, vaikka itse psykoterapeuttikoulutus hyväksyttyine KELA-oikeuksineen on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan taustakoulutuksella ja saada tutkinnolle Valviran nimikesuoja. Helsinki hyväksyy nyt kilpailutukseen mukaan vain terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä rajaus syrjii sosiaalialan korkeakoulutettuja asiantuntijoita, sosionomeja …

Lue lisää