Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä edes näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on selkeä …

Lue lisää

Fjäder: Muuttuiko sopiminen ja yhteistyö yhden osapuolen ilmoitusasiaksi?

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder paheksuu Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tapaa irtisanoa keskusjärjestösopimukset yksipuolisesti ilmoittamalla. Akavan johto muistuttaa, että bisnesmaailmassakin sopimukset neuvotellaan uusiksi ennen vanhojen irtisanomista. Suomi tarvitsee nyt yhteistyötä ja yhteistoimintaa, ei yksipuolista sanelua tai irtautumista sopimisesta. – EK:n ratkaisu on akavalaisille ylemmille toimihenkilöille paljon merkittävämpi kuin mitä EK antaa julkisuudessa ymmärtää. EK katkaisee muun muassa …

Lue lisää

Paikallisesti sopimalla kunnissa kikyn tavoitteita kohti

Osana työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta on sovittu siitä, että työ- ja virkaehtosopimuksia voidaan kunta-alalla tehdä myös paikallisesti. Paikallisilla sopimuksilla ei voida kuitenkaan sopia KVTES:iä heikoimmista ehdoista koskien peruspalkkaa, säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta tai sairaus- ja äitiyslomaa koskevia etuuksia. Kuntatyönantajat on yhdessä pääsopijajärjestöjen kautta laatinut uuden ohjeistuksen koskien paikallista sopimista. Paikallisen sopimuksen voi solmia työnantaja …

Lue lisää

Terveyspalvelualalla sovittiin kilpailukykysopimuksen mukaisesta ratkaisusta

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan liitto saavuttivat kilpailukykysopimuksen mukaisen sopimusratkaisun terveyspalvelualalla 3.11.2016. Sopimusratkaisu pitää sisällään työajan pidentämisen keskimäärin 30 minuutilla viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee osa-aikaisuuden suhteessa. Lisäksi sopimusratkaisu sisältää paikallisen sopimisen edistämisen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen. ”Neuvotteluprosessi oli haasteellinen. Terveyspalvelualan Unioni edellytti, että sopimusratkaisun on pidettävä sisällään parannuksia Unionin luottamusmiesasemaan. Tämä tavoite etenee vuoden 2017 …

Lue lisää

Lähes kaikkien talentialaisten sopimusaloille neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus kirpaisee, mutta huonomminkin olisi voinut käydä, arvioi Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. – Talentian jäsenten osalta meillä nyt on neuvottelutulos kunnan, valtion ja kirkon sopimusaloilta. Yksityiseltä sektorilta neuvottelutulokset ovat yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja Avainta-sopimuksessa. Terveyspalvelualan unionin sopimuksesta ei ole neuvottelutulosta, Tero Ristimäki kertoo. Talentia on käynyt touko- ja kesäkuun vaihteessa alakohtaisia neuvotteluja keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen pohjalta. Kunta-alalla …

Lue lisää

Akava: Ostovoiman tukeminen verotuksella tuo vauhtia kilpailukykyneuvotteluihin

Akava on tyytyväinen, että maan hallitus on päättänyt tukea kansalaisten ostovoimaa sekä perua pakkolait, jos kilpailukykysopimus toteutuu mahdollisimman kattavasti. Akava uskoo, että ostovoiman tukeminen ja pakkolakien peruminen tuovat vauhtia kilpailukykyneuvotteluihin. Erityisen tärkeää on, että veronkevennykset ulotetaan tasaisesti kaikille palkansaajille. Päätös tuo tarvittavaa vastapainoa kaikkia työntekijöitä koskeville työttömyys- ja eläkemaksujen korotuksille sekä työajan lisäämiselle. Jos kevennys …

Lue lisää

Akava: Paikallisen sopimisen laajeneminen näkynyt jo nyt sovellusneuvotteluissa

Kilpailukykysopimus laajentaa huomattavasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytyneissä yrityksissä sekä julkisella sektorilla, Akava kiittää. Paikallinen sopiminen on näkyvissä jo nyt, kun akavalaiset sopimusalat ovat neuvotelleet kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimusratkaisuja. – Yli 60 prosenttia yksityisellä sektorilla tehdyistä, ylempiä toimihenkilöitä koskevista ratkaisuista on tehty siten, että työajan pidennys toteutetaan työpaikoilla sopien eli niille parhaiten sopivalla tavalla. Jos sopimukseen ei …

Lue lisää

JUKOn hallitus vahvisti kunta-alan sopimusten neuvottelutulokset

JUKOn hallitus vahvisti kokouksessaan 31.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta-alan neuvottelutulokset. Neuvottelutulosten mukaisesti pidennetään vuotuista työaikaa 24 tuntia (lähtökohtaisesti 30 min/vko) ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan määräaikaisesti  30% lomanmääräytymisvuosina 2016- 2019. Lisäksi sovittiin työaikapankkia koskevasta ohjeesta sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Neuvottelutulokset vahvistettiin ehdollisena ja sopimusten voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan, että tehdyillä neuvottelutuloksilla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseksi riittävä …

Lue lisää

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan Liitto eivät päässeet sopuun kilpailukykysopimuksesta

Terveyspalvelualan Unionin hallitus totesi tiistaina 31. toukokuuta, että Unionin ja Terveyspalvelualan Liiton välisestä työehtosopimuksesta ei päästy kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun. Kilpailukykysopimuksen yksi tavoite on lisätä paikallista sopimista. Terveyspalvelualan Unionin mukaan sen vastineeksi olisi vahvistettava luottamusmiesten asemaa, jotta Unionin jäsenten palvelussuhteen ehdot voitaisiin turvata. Unioni on pettynyt, että työnantajaliitto ei suostunut neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti luottamusmiehen aseman …

Lue lisää

Jukon tiedote: JUKO tyytyväinen kunta-alan kiky-sopuun

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on varovaisen tyytyväinen kunta-alalla juuri saavutettuun kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen. – Sopimus rokottaa julkisen sektorin työntekijöitä muita palkansaajia rankemmin määräaikaisen lomarahaleikkauksen takia. Lopputulosta täytyy silti pitää kohtuullisena, sillä lähtötilanteessa vaihtoehdot olivat vielä huonompia, lomien lyhentäminen ja sairausajan karenssi etunenässä. –   Vaikka neuvottelutulos ei ole kaikilta osin mieluinen, sen kanssa voidaan elää. …

Lue lisää