Muutoksia virka- ja työehtosopimuksiin 1.2.2017

Muutoksia virka- ja työehtosopimuksiin 1.2.2017

Uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikoilla helmikuun alussa. Sopimusten mukaan työaika pitenee 30 minuutilla viikossa ja julkisella sektorilla lomarahat vähenevät määräaikaisesti. Sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Muutokset perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaan ns. kilpailukykysopimukseen, jonka tavoitteena on lisätä talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja sekä sopeuttaa julkista taloutta. Kilpailukykysopimus parempi kuin ns. pakkolait Kilpailukykysopimuksella vältettiin …

Lue lisää

Akava: Osapuolten välinen luottamuksen lisääntyminen tuo positiivista liikettä

Akava pitää myönteisenä sitä, että maan hallitus tukee työmarkkinajärjestöjen saavuttamaa neuvottelutulosta. Näin ollen maanantaina saavutettu ratkaisu kilpailukykysopimukseksi korvaa hallituksen valmistelemat pakkolait. Paikallista sopimista koskeva lainsäädäntö tehdään työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla. Akava edellyttää, että hallitus ei toteuta suunnittelemiaan lisäleikkauksia. – Kilpailukykysopimus ja sen tukeminen ovat osoitus siitä, että työmarkkinajärjestöjen luottamus toisiinsa sekä järjestöjen ja maan hallituksen välinen …

Lue lisää