Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä edes näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on selkeä …

Lue lisää

JUKO ry: Henkilöstö otettava mukaan sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry vaatii henkilöstön edustajien aseman vahvistamista sote-uudistuksen valmistelussa. Sote-uudistus siihen liittyvine liikkeenluovutuksineen edellyttää, että henkilöstön edustajat voivat osallistua valmistelutyöhön niin, että heitä nimetään eri yhteistoimintaelimiin ja varataan riittävästi aikaa hoitaa näitä tehtäviä. – Suomessa ollaan tekemässä historian suurinta työntekijöitä koskevaa uudistusta. Muutokset koskevat yli 210 000 kunta- ja valtiosektorin työntekijää. Kunnista maakuntiin …

Lue lisää

JUKOn toiminnanjohtajaksi Maria Löfgren

Neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajaksi on valittu oikeustieteen kandidaatti Maria Löfgren. Hän on toiminut Akavan lakimiehenä ja työelämäyksikön johtajana ja sitä ennen työsuhdelakimiehenä Suomen Ekonomiliitossa. Löfgrenin ura akavalaisissa yhteisöissä alkoi jo vuonna 1996. Maria Löfgren aloittaa tehtävässään ensi syksynä, kun JUKOn pitkäaikainen neuvottelujohtaja Risto Kangas jää eläkkeelle. Toiminnanjohtajan tehtävä on uusi. – JUKO on vahvassa kasvuvireessä, joten …

Lue lisää

JUKO: Maakunnissa ja yhtiöitetyssä toiminnassa tullaan soveltamaan määräaikaisesti kuntasektorin sopimuksia

Kyseessä on väliaikaisratkaisu, jolla halutaan mahdollistaa sopimusoikeudet ja sovellettavat työehdot ennen kuin varsinainen uusi kuntien ja maakuntien sopimus- ja neuvottelujärjestelmä saadaan sovittua. KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet 18.4.2017 kuntasektorin sopimusten soveltamisesta maakunnissa sekä kuntasektorin ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.Työnantajille tarjotaan tällä järjestelyllä mahdollisuutta säilyttää syntyvä …

Lue lisää

JUKO: Henkilöstön asema turvattava sote-uudistuksessa

Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä. Lakiluonnoksissa edellytetään, että suoran valinnan palvelut ja kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta on yhtiöitettävä. Tarpeetonta yhtiöittämistä ei pidä suosia. Toiminnan tarkastelun pitää aina pohjautua kokonaistaloudelliseen arviointiin ja palveluiden saatavuuteen. Toiminnan osittainen markkinaehtoistuminen aiheuttaa epävarmuutta sekä palvelussuhteiden ehtojen että henkilöstöresurssien turvaamisen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on keskeinen rooli …

Lue lisää

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen: Työn henkisestä kuormittavuudesta uusi kansantauti

Työajan riittämättömyys ja henkisen kuormituksen kasvu nousevat esiin julkisalan työhyvinvointia koettelevana tekijänä. Myös työntekijöiden määrä koetaan yleisesti riittämättömäksi. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on huolestunut työn henkisen kuormittavuuden kasvusta kunta-alalla. Lisääntynyt kuormittavuus ja kiire tulivat ilmi Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän tänään julkistamassa Julkisalan työhyvinvointia selvittäneessä tutkimuksessa. – Työpaikkojen henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tulee …

Lue lisää

Nyt tarvitaan sosiaalialan ammattilaista

Vuoden 2019 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Muutosta valmistellaan jo nyt, ja talentialaisia tarvitaan henkilöstön edustajiksi eri valmisteluryhmiin sekä ehdolle luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Sote- ja maakuntauudistus on työntekijöidenkin näkökulmasta valtava muutos. Kunnista siirtyy maakuntiin noin 220 000 työntekijää. Myös valtaosa talentialaisista siirtyy kuntien palveluksesta maakuntiin töihin. Kuntiin jää näillä näkymin …

Lue lisää

JUKOn hallitus vahvisti kunta-alan sopimusten neuvottelutulokset

JUKOn hallitus vahvisti kokouksessaan 31.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta-alan neuvottelutulokset. Neuvottelutulosten mukaisesti pidennetään vuotuista työaikaa 24 tuntia (lähtökohtaisesti 30 min/vko) ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan määräaikaisesti  30% lomanmääräytymisvuosina 2016- 2019. Lisäksi sovittiin työaikapankkia koskevasta ohjeesta sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Neuvottelutulokset vahvistettiin ehdollisena ja sopimusten voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan, että tehdyillä neuvottelutuloksilla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseksi riittävä …

Lue lisää

Jukon tiedote: JUKO tyytyväinen kunta-alan kiky-sopuun

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on varovaisen tyytyväinen kunta-alalla juuri saavutettuun kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen. – Sopimus rokottaa julkisen sektorin työntekijöitä muita palkansaajia rankemmin määräaikaisen lomarahaleikkauksen takia. Lopputulosta täytyy silti pitää kohtuullisena, sillä lähtötilanteessa vaihtoehdot olivat vielä huonompia, lomien lyhentäminen ja sairausajan karenssi etunenässä. –   Vaikka neuvottelutulos ei ole kaikilta osin mieluinen, sen kanssa voidaan elää. …

Lue lisää

Jukon tiedote: Työajan pidennystapa edelleen auki kuntapöydässä

Kunta-alalla on tänään neuvoteltu tiiviisti. Kysymys vuosityöajan pidentämistavasta jäi edelleen auki, vaikka siinäkin edistyttiin. – Pääsimme sopuun siitä, ettei pidennystä toteuteta vuosilomaa lyhentämällä. Neuvottelut muista vaihtoehdoista eivät tänään edenneet. Palaamme neuvottelupöytään maanantaina klo 10.30, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas. Tänään sunnuntaina kuntapöydässä päästiin pitkälle yksimielisyyteen KVTES- allekirjoituspöytäkirjasta, lomarahaleikkauksesta, paikallisen sopimisen edistämisestä ja työaikapankista. Kankaan mukaan …

Lue lisää