Ikääntyneiden hyvinvoinnin oltava osaavissa ja turvallisissa käsissä

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen laadukkuus ja asiakasturvallisuus ovat ensisijaisia, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Talentia on antanut lausunnon lakiesitysluonnoksesta, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista. Ehdotettujen säännösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. Talentian mielestä ehdotukset ovat pääosin onnistuneita, mutta vaativat täsmentämistä erityisesti asiakasturvallisuuden näkökulmasta. – …

Lue lisää