Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi. Suomessa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan 10.6.2016. Sopimus tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet perustuvat lakiin. Yleissopimuksen mukaan vammaisilla henkilöillä on muun …

Lue lisää