Talentian etiikkapalkinnon saa korona-aikaa peilaava sosiaalityön digitalisaation tutkimus

Talentia etsii ehdotuksia etiikkapalkinnon saajaksi

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 1 000 euron stipendillä sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokasta ammattieettistä pohdintaa. Opinnäytetyö voi olla yliopiston pro gradu -tutkielma tai ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyö. – Palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön …

Lue lisää

Talentia-tietoisku: Sosiaalihuollon ammattihenkilön eettiset velvollisuudet

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Ammattitaidon ylläpitäminen Sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä perehtyä …

Lue lisää