Talentia kannattaa maksukaton laajentamista asiakasmaksulaissa

Talentia kannattaa maksukaton laajentamista asiakasmaksulaissa

Maksukattoon sisällyttävien palvelujen määrää on tarkoitus laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Talentia kannattaa esitystä. Maksukattoa kerryttäisivät vastaisuudessa myös suun terveydenhuollosta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä eri terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamista terapioista perityt maksut. Lisäksi toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttäisivät maksukattoa. Nykyään palvelujen käyttäjien pitää itse seurata maksukaton täyttymistä. Tämä ei muuttuisi. Uutta olisi se, että asiakasmaksua koskevasta …

Lue lisää

Soteuudistuksen tavoitteet ulottumattomissa ehdotetulla lakipaketilla

Talentian arvion mukaan terveys- ja hyvinvointierot eivät kavennu markkinaehtoisella, terveyden kysynnän mukaan rakentuvalla palvelujärjestelmällä ja kaventamalla julkisen sektorin roolia. Päivastoin, hallituksen esittämä malli saattaa lisätä eroja. Esitetty malli voi johtaa tilanteeseen, jossa yksilön valinnat ja vastuut ohjaavat palveluiden tuottamista tavalla, joka ei vastaa todellisiin palvelutarpeisiin. Tutkimusten mukaan heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat käyttävät tarpeisiin nähden liian …

Lue lisää

Akava: Soten rahoituksen ja valinnanvapauden vaikutusarvioiden oltava tiedossa

Akavan mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä selvitysmiesten ehdotus potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksesta on hyvä pohja uudistuksesta käytävälle keskustelulle. Ehdotus tukee Akavan vaatimusta, jonka mukaan päätöksenteon pohjaksi on saatava konkreettisia malleja ja vaihtoehtoja valinnanvapauden laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Akava muistuttaa, että ennen poliittista päätöksentekoa käytettävissä on oltava asiamukaiset vaikutusarviot yhtäältä potilaiden ja asiakkaiden …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukorotukset lisäävät lasten ja naisten epätasa-arvoa

Sipilän hallitus esittää roimia, 22 prosentin, korotuksia keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Uudistus heikentää naisten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla ja estää työurien pidentämistä luomalla kannustinloukkuja erityisesti matalapalkka-aloilla työskenteleville naisille, joiden puolisoilla on kohtuullinen palkka. Syytä on myös ottaa huomioon, että hallitus on jo aiemmin rajannut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, mikä heikentää lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ja vaarantaa koulutuksellista tasa-arvoa Suomessa. …

Lue lisää

Työhönpaluun kannustinloukku siirtyy pienituloisilta keskituloisille

Talentiasta on hyvä, että pienituloisten perheiden maksut varhaiskasvatuksesta pienenevät. Korkeimpaan maksuluokkaan kaavaillut merkittävät korotukset voivat kuitenkin muodostaa töihinpaluun kannustinloukun keskituloisille perheille. Talentia otti uhkan kannustinloukusta esiin lausunnossaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksestä. Muita Talentian huomioita tiivistetysti Suomessa lapset osallistuvat kansainvälisten vertailujen perusteella melko vähän varhaiskasvatukseen. Asiakasmaksujen korottaminen vaikuttaa vanhempien valintoihin. Varhaiskasvatuksen edullisuus on keskeinen palveluiden saatavuuteen liittyvä tekijä. …

Lue lisää