Avainsana: ammattietiikka

Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet nyt myös englanniksi

Talentian julkaisema ”Arki, arvot ja etiikka – sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet ” -opas on ilmestynyt myös englanninkielisenä. Opas kiteyttää alan keskeiset eettiset periaatteet. Englanninkielisen painetun oppaan saat tilattua maksuttomasti Talentian toimistolta, mia.penttinen@talentia.fi ja opas on luettavissa myös pdf-julkaisuna verkossa >> Saman oppaan suomeksi ja ruotsiksi löydät osoitteesta: talentia.e-julkaisu.com Talentia’s Ethical guidelines are now available in …

Lue lisää

Etiikkapalkinto intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevälle opinnäytetyölle

Sosionomi (AMK) Eeva-Stiina Jaakonsaari on saanut intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevästä opinnäytetyöstään Talentian etiikkapalkinnon. Jaakonsaari kartoitti intersukupuolisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä siitä, kuinka intersukupuoliset lapset tulisi kohdata ja miten sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vastaajien mukaan perinteinen sukupuolijako ja sukupuoliroolit korostuvat koulussa useissa arkisissa käytännön tilanteissa. Päiväkodeissa arkiset käytännöt, tilat ja …

Lue lisää

Etiikkapalkinto lapsiperheiden asunnottomuutta käsittelevälle tutkimukselle

Asunnottomuus ja siihen liittyvät ongelmat lisäävät perheiden riskiä ajautua yhteiskunnan marginaaliin, selviää Eija Kanteluksen sosiaalityön pro gradusta ”Se on tällä hetkellä tosi hyvä, että emme joudu asua sillan alla pahvilaatikossa” – Tutkimus lapsiperheiden asunnottomuudesta. Kanteluksen opinnäytetyölle on myönnetty Talentian etiikkapalkinto. Kantelus tarttui työssään ajankohtaiseen aiheeseen: lapsiperheiden asunnottomuus on kasvava ongelma isoissa kaupungeissa, mutta aihetta on …

Lue lisää