Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 22.11. 2016

STM lausuntopyyntö 22.11.2016 STM075:00/2011 Yleistä Talentia ei kannata esitykseen sisältyviä alkoholin kokonaiskulutusta lisääviä uudistuksia. Esitys on ristiriidassa alkoholipolitiikkaa koskevan tutkimustiedon kanssa. Uudistusten taustaksi tai tueksi ei ole tuotettu asianmukaisia uusia selvityksiä, eikä esityksen näin ollen voida todeta pohjautuvan tutkittuun tietoon. Lisäksi Talentia toteaa, että esitys uudeksi alkoholilaiksi on ristiriidassa useiden hallituksen muiden hankkeiden kanssa. Yksi …

Lue lisää