Akava, JUKO ja YTN: Sovittelujärjestelmä pitää uudistaa ja lakkojen siirron edellytyksiä täsmentää

Tiesitkö, että kilpailukieltoja koskeva lainsäädäntö muuttuu?

Onko sinulla kilpailukieltosopimus? Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön tulee muutoksia, jotka ovat työntekijälle aiempaa parempia. Akava on osallistunut kehitystyöhön. Muutokset tulevat voimaan asteittain vuoden 2022 alusta. Koskeeko kilpailukielto minua? Yksityisen sektorin työpaikoilla …

Lue lisää

Akava tyytyväinen kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn tiukentamiseen

Akava on tyytyväinen, että kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä tiukennetaan ja perusteettomia kilpailukieltosopimuksia pyritään rajoittamaan. Eduskunnassa on tänään hyväksytty kilpailukieltosopimuksia koskevat lainsäädäntömuutokset. – Kilpailukieltosopimusten runsas ja perusteetonkin käyttö on jäykistänyt korkeakoulutettujen työmarkkinoita …

Lue lisää

Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta

Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi. Akava painottaa, että laissa pitää säätää täsmällisesti psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuojelun yhteistoiminta pitää Akavan …

Lue lisää

Akava kannattaa jatkovalmistelua työehtosopimusten rajariita -kysymyksessä

Työministeri Tuula Haatainen asetti helmikuussa Minna Etu-Seppälän ja Simo Zittingin selvityshenkilöiksi työehtosopimuksiin liittyvistä rajariitojen ratkaisumekanismeista ja sovittelujärjestelmän toimivuudesta. Selvitys julkaistiin tänään. Akava kiittää selvityshenkilöitä työstä ja kannattaa kolmikantaisen valmistelun aloittamista. …

Lue lisää