Usein kysyttyä päiväkodin henkilöstömitoituksesta

Päiväkodin henkilöstömitoitus

Kokopäiväryhmässä tulee olla alle 3-vuotiaille yksi hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva henkilö neljää lasta kohden. Yli 3-vuotiaille suhdeluku on yksi kasvatushenkilö kahdeksaa lasta kohden.

Osapäivähoidossa suhdeluku on yksi hoito- ja kasvatushenkilö kolmeatoista lasta kohden yli 3-vuotiaille. Joka kolmannen hoito- ja kasvatushenkilöstöstä tulee olla lastentarhanopettaja.
>Perustuu päivähoitoasetukseen (§6)

Ryhmäkoko: Yhdessä alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 24 lasta.
> Perustuu varhaiskasvatuslakiin (§5a)

Jaa sivu