Miten saan kelpoisuuden lastentarhanopettajana toimimiseen?

Miten saan kelpoisuuden lastentarhanopettajana toimimiseen?

Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaaditaan joko kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajakoulutuksessa tai sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen on voimassa olevan lainsäädännön mukaan sisällyttävä tutkintoon eikä tutkinnon täydentäminen jälkikäteen erillisillä opinnoilla ole mahdollista. Talentia vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtävään voisi hankkia myös jälkikäteen tutkintoa täydentämällä.

Mikäli lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot eivät ole sisältyneet tutkintoon, on lastentarhanopettajan kelpoisuus mahdollista hankkia vain hakeutumalla uudelleen tutkinto-opiskelijaksi joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Kun esimerkiksi sosionomi (AMK) -tutkinnon jo suorittanut henkilö valitaan uudelleen tutkinto-opiskelijaksi sosionomikoulutukseen tehdään hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) ja katsotaan, mitä opintoja on suoritettava. Aiemmat opinnot ja mahdollisesti myös muutoin hankittu kelpoisuuden tuottavien opintojen sisältöjä ja tavoitteita vastaava osaaminen voidaan opintojen alettua hyväksilukea ns. AHOT -menettelyssä (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Opintopolku.fi -palvelussa voi tutustua tarkemmin eri korkeakoulujen tutkintotarjontaan ja pääsyvaatimuksiin. Joissakin ammattikorkeakouluissa voi olla myös erillishakuja lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamiseksi tutkinto-opintoina. Lisätietoja saa ammattikorkeakoulujen hakupalveluista ja opintopolku.fi -sivustolta.

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottamia opintoja tarjotaan jossain määrin myös verkko-opintoina, jolloin opiskelu työn ohella on helpompaa. Lisäksi opintoja voi olla tarjolla avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, jolloin niitä voi suorittaa jo ennen kuin on tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Verkko-opintoihin ja avoimeen korkeakouluopetukseen voi tutustua kunkin korkeakoulun www-sivuilla. Kelpoisuutta ei voi kuitenkaan saavuttaa muutoin kuin hakeutumalla tutkinto-opiskelijaksi, vaikka kelpoisuuden tuottamia opintoja voikin suorittaa jo ennen kuin on tullut valituksi tutkinto-ohjelmaan.

Jaa sivu