Mikä on työtaistelu?

Vastaus:

Työtaistelu on tilanne, jossa työnantaja- ja työntekijäosapuolet eivät pääse sopimukseen työehdoista, jolloin työtaistelu toimii painostuskeinona sopuun pääsemiseksi.

Ylityökielto, matkustuskielto, vuoronvaihtokielto, ulosmarssi ja lakko ovat erilaisia työtaistelun muotoja. Lakko ja joukkoirtisanoutuminen ovat näistä viimeisiä vaihtoehtoja.

Jaa sivu