Mihin sopimuksiin Talentian jäsenet kuuluvat?

Vastaus:

Talentian jäsenistä suurin osa kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen piiriin. Lisäksi Talentian jäseniä kuuluu julkisella sektorilla muun muassa kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen eli KVTES:iin, opetusalan henkilöstön OVTES:iin, valtion ja kirkon työehtosopimuksiin sekä Avaintan Avaintesiin.

Yksityisellä puolella Talentian jäseniä on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa, yksityisen terveydenpalvelualan työehtosopimuksessa ja sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksessa.

Jaa sivu