SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittäminen – tästä on kyse

Kunta- ja hyvinvointialan neuvotteluosapuolet saavuttivat 9.2.2024 merkittävän neuvottelutuloksen SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisessä. Neuvottelutulos mahdollistaa sosiaalialan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä, joiden avulla palkkausta on mahdollista kehittää.   

Neuvottelutulos mahdollistaa sosiaalialan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä, joiden avulla palkkausta on mahdollista kehittää.   

Uudistuksen tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon tehtävien osaamis- ja vaativuuseroja sekä tarjota selkeämpi polku urakehitykselle. Jatkossa SOTE-sopimuksen erilaiset tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen eri palkkausliitteeseen. Liitteiden sisällä on erilaisia palkkaryhmiä.  

Huomionarvoista on, että erilaisten tehtävien porrasteisuus eri palkkausliitteisiin mahdollistaa aikaisempaa joustavammat urapolut. Esimerkiksi sosionomitaustaisilla on nyt useita eri palkkaryhmiä. Muun muassa soveltuva lisäkoulutus on myös mahdollista ottaa huomioon arvioitaessa osaamista ja perehtyneisyyttä.

Tehtävät jaetaan viiteen eri liitteeseen 

Uudet palkkausliitteet sisältävät useampia palkkaryhmiä, joihin tehtäviä on jaoteltu sosiaalihuollon osalta työssä edellytetyn osaamisen ja vaativuuden perusteella.

Palkkausliitteet ovat jatkossa seuraavat:  

  1. Johto- ja esihenkilötehtävät   
  2. Erityisasiantuntijatehtävät   
  3. Asiantuntijatehtävät   
  4. Ammattitehtävät    
  5. Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät 

Talentian jäsenet sijoittuvat liitteisiin 1–3. 

Tehtävien sisällön perusteella esimerkiksi sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat voivat kuulua johto- ja esihenkilö -palkkaryhmään, sosiaalihuollon erityisasiantuntija -palkkaryhmään ja vaativat asiantuntijatehtävät -palkkaryhmään tai asiantuntija-ryhmään.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sosionomitaustaisille työntekijöille ja viranhaltijoille avautuu urapolku. Aikaisemmin sosionomit oli yhdistetty KVTES-sopimuksessa pääsääntöisesti yhteen liitteeseen ja hinnoittelukohtaan.

Sosiaalityöntekijät kuuluvat johto- ja esihenkilö -palkkaryhmään sekä omaan palkkaryhmänsä erityisasiantuntijoiden liitteessä. Tehtävä ratkaisee, ei nimike. 

Palkkausjärjestelmän uudistamisen taustalla on hyvinvointialueiden aloittaminen 2023 alusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtyminen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) SOTE-sopimuksen alle.  

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.

Liity Talentiaan

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.